Lỗ hổng mới trong PHP khiến các web chạy máy chủ NGINX bị hack

Nếu người dùng đang chạy bất kỳ website nào sử dụng nền tảng PHP trên máy chủ NGINX và có bật tính năng PHP-FPM nhằm mang lại hiệu suất tốt hơn thì hãy cẩn thận với một lỗ hổng được tiết lộ gần đây có thể khiến tin tặc tấn công máy chủ website từ xa. Lỗ hổng được định danh CVE-2019-11043 ảnh hưởng đến các wesbite có cấu hình PHP-FPM nhất định không hiếm gặp trên thực tế và [...]


0943 23 00 99
Bản đồ