Lỗ hổng Zero-Day trong phpMyAdmin ảnh hưởng đến tất cả các phiên bản

Một nhà nghiên cứu về an ninh mạng gần đây đã công bố chi tiết và PoC về lỗ hổng zero-day trong phpMyAdmin – một trong những ứng dụng phổ biến nhất để quản lý cơ sở dữ liệu MySQL và MariaDB. phpMyAdmin là một công cụ quản trị nguồn mở và miễn phí cho MySQL và MariaDB được sử dụng rộng rãi để quản lý cơ sở dữ liệu cho các trang web được tạo bằng WordPress, Joomla và [...]


0943 23 00 99
Bản đồ