Root Certificate là gì? Nó được sử dụng để giám sát online như thế nào?

Theo tin tức, vào năm 209, chính phủ Kazakhstan sẽ thực hiện các biện pháp cực đoan để giám sát công dân của họ. Đặc biệt, chính phủ sử dụng công cụ được gọi là Root certificate (chứng chỉ gốc) để theo dõi các hoạt động online của công dân. Tuy nhiên, việc lạm dụng chứng chỉ gốc không chỉ là vấn đề ở Kazakhstan. Người dùng Internet trên thế giới nên biết về cách công cụ bảo mật này [...]


0943 23 00 99
Bản đồ