T-Mobile bị vi phạm dữ liệu ảnh hưởng đến các khách hàng trả trước

Bạn có phải là khách hàng trả trước của T-Mobile? Nếu có, bạn nên lập tức tạo hoặc cập nhật mã PIN/passcode tài khoản được liên kết của mình dưới dạng bảo vệ bổ sung. Gã khổng lồ viễn thông có trụ sở tại Mỹ hôm nay đã tiết lộ một sự cố vi phạm dữ liệu khác mà gần đây đã tiết lộ thông tin cá nhân tiềm năng của một số khách hàng sử dụng dịch vụ trả [...]


0943 23 00 99
Bản đồ