Nhận dạng và quản lý truy cập (IAM) là gì?

Cùng tìm hiểu về nhận dạng và quản lý truy cập (IAM), cách IAM hoạt động và lý do tại sao các doanh nghiệp/tổ chức nên trang bị giải pháp IAM. Quản lý danh tính và truy cập (IAM) là một thuật ngữ bao gồm các sản phẩm, quy trình và chính sách được sử dụng để quản lý danh tính người dùng và điều chỉnh quyền truy cập của người dùng trong một tổ chức. Truy cập và người dùng [...]

Lỗ hổng nghiêm trọng cho phép truy cập trái phép vào APs Aironet của Cisco

Cisco hôm thứ tư đã thông báo cho khách hàng rằng một số điểm truy cập Aironet (APs) của họ bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng nghiêm trọng có thể bị kẻ tấn công từ xa khai thác để truy cập trái phép vào thiết bị. Lỗ hổng được theo dõi là CVE-2019-15260, do không đủ kiểm soát truy cập đối với một số URL, cho phép kẻ tấn công có quyền truy cập với các đặc quyền nâng cao [...]

Làm thế nào để biết có ai đó đã truy cập và sử dụng máy tính của bạn?

Nhiều người dùng không có thói quen đặt mật khẩu cho máy tính của mình, nhất là khi làm việc ở văn phòng. Tuy nhiên điều này cũng gây ra một số rắc rối vì người lạ có thể truy cập trái phép máy tính của bạn để lấy cắp thông tin hoặc sử dụng máy tính của bạn cho những mục đích khác. Nếu đang nghi ngờ có ai đó truy cập và sử dụng trái phép máy tính [...]


0943 23 00 99
Bản đồ