Các lỗ hổng Urgent/11 ảnh hưởng đến các hệ điều hành thời gian thực được sử dụng trong thiết bị y tế, công nghiệp

Công ty bảo mật IoT Armis xác nhận rằng các lỗ hổng Urgent/11 không chỉ ảnh hưởng đến VxWorks.  ​ Cuối tháng 7, Armis tiết lộ rằng hệ điều hành VxWorks của Wind River (được sử dụng trên hàng triệu thiết bị) bị ảnh hưởng bởi 11 lỗ hổng, bao gồm các lỗ hổng nghiêm trọng có thể bị khai thác nhằm kiểm soát thiết bị. Một số nhà cung cấp lớn có sản phẩm sử dụng VxWorks đã đưa ra lời [...]

Các lỗ hổng nghiêm trọng trong VxWorks RTOS ảnh hưởng tới 2 tỷ thiết bị

Các lỗ hổng nghiêm trọng trong VxWorks RTOS ảnh hưởng tới 2 tỷ thiết bị Các nhà nghiên cứu bảo mật đã phát hiện hơn một chục lỗ hổng zero-day trong VxWorks, một trong những hệ điều hành thời gian thực (RTOS – real-time operating system) được sử dụng rộng rãi nhất cho các thiết bị nhúng với hơn 2 tỷ thiết bị trong các lĩnh vực không gian vũ trụ, quốc phòng, công nghiệp, y tế, ô tô, điện [...]


0943 23 00 99
Bản đồ