Hotline: 094.320.0088

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC BỔNG ĐÀO TẠO - THỰC TẬP - TUYỂN DỤNG ATHENA

  • Chương trình học bổng 60%-100% thực tập – đào tạo – tuyển dụng tại AThena Group .
  • Chương trình học bổng được Dành cho sinh viên khối ngành Kỹ Thuật và Tự Nhiên như : CNTT, Điện Tử Viễn Thông, Cơ Khí, Sư Phạm Toán, Sư Phạm Hóa, Lý … .
  • Các bạn điền thông tin vào form để đăng ký nhận học bổng. 
Hoc bong dao tao thuc tap tuyen dung Athena