Enter your keyword

Lỗ hổng trong Elementor và Beaver Addons cho phép mọi người hack các trang WordPress

Chú ý người dùng WordPress! Trang web của bạn có thể dễ dàng bị tấn công nếu bạn đang sử dụng “Ultimate Addons cho Beaver Builder” hoặc “Ultimate Addons for Elementor” và gần đây chưa cập nhật chúng lên các phiên bản mới nhất có sẵn. Các nhà nghiên cứu bảo mật đã phát hiện […]

Gọi Ngay
icons8-exercise-96 chat-active-icon