Hotline: 094.320.0088

Hơn 500.000 tài khoản Zoom được rao bán trên chợ đen

Hơn 500.000 tài khoản Zoom đang được rao bán trên chợ đen và các diễn đàn hacker với giá chưa đến một xu và trong một số trường hợp còn được tặng miễn phí. Các thông tin đăng nhập này được thu thập thông qua các cuộc tấn công “credential stuffing”, sau đó hacker sẽ […]