Hotline: 094.320.0088

Các lỗ hổng Urgent/11 ảnh hưởng đến các hệ điều hành thời gian thực được sử dụng trong thiết bị y tế, công nghiệp

Công ty bảo mật IoT Armis xác nhận rằng các lỗ hổng Urgent/11 không chỉ ảnh hưởng đến VxWorks.  ​ Cuối tháng 7, Armis tiết lộ rằng hệ điều hành VxWorks của Wind River (được sử dụng trên hàng triệu thiết bị) bị ảnh hưởng bởi 11 lỗ hổng, bao gồm các lỗ hổng nghiêm […]