Tin tức đào tạo

Chia sẻ tin tức đào tạo dành cho các bạn học viên tại Athena.

Bài viết gần đây

hyprep

Hyper-V replicate workgroup

Hyper-V Replicate là tính năng có sẵn ở trong hệ thống ảo hóa Hyper-V của Micrsoft. Thông qua tính năng này ta có thể sử