Xuất hiện công cụ có thể dò được 100 ID của Zoom mỗi giờ

Theo báo cáo của chuyên gia bảo mật Brian Krebs, có một công cụ tự động có khả năng tìm kiếm 100 ID các cuộc họp mỗi giờ do các nhà nghiên cứu bảo mật phát triển. Với khả năng đó, công cụ có thể tìm kiếm gần 2,400 cuộc họp trên Zoom chỉ sau một ngày quét. Dựa theo báo cáo của chuyên gia bảo mật Trent Lo cùng với các thành viên của của SecKC, một công ty [...]


0943 23 00 99
Bản đồ