Hotline: 094.320.0088

Ngân hàng có lổ hổng an ninh mạng nào để bị chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng  qua giao dịch tiết kiệm online ?

Ngân hàng có lổ hổng an ninh mạng nào để bị chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng qua giao dịch tiết kiệm online ?

Cuối tuần trước, cộng đồng mạng xôn xao vụ một thanh niên ở TPHCM bị bắt khẩn cấp vì đã truy cập được vào hệ thống của một ngân hàng lớn, chỉnh sửa mã lệnh tài sản cầm cố là giá trị điện tử tiết kiệm từ 1 triệu lên đến trên 51,244 tỷ đồng. […]