Hotline: 094.320.0088

Sử dụng lệnh screen trên linux

Đối với người dùng linux chỉ sử dụng màn hình dòng lệnh thì sẽ thường gặp vấn đề là khi một lệnh được thực thi thì sẽ không thể sử dụng tiếp màn hình mà phải đợi dòng lệnh được thực thi xong. Còn đối với người dùng ssh thì chỉ cần kết nối bị mất thì tiến trình trên phiên ssh đó cũng sẽ bị mất. Ở bài viết này mình sẽ giới thiệu về lệnh Screen, lệnh sẽ cho phép chúng ta tạo phiên màn hình và có thể chuyển qua lại giữa các phiên, các lệnh chạy trên các phiên đó sẽ tiếp tục thực thi.

Chúng ta kiểm tra lệnh screen có trên máy

#screen –version

Nếu máy chưa có ta có thể cài đặt.

Cài đặt trên Ubuntu hoặc Debian

# apt install screen

Cài đặt trên CentOS hoặc Fedora

# yum install screen

Mở một phiên mới

# screen -S PING-ATHENA

Lúc này bạn sẽ không thấy khác biệt gì với dòng lệnh cũ

Liệt kê các phiên

# screen -list
5010.PING-ATHENA (06/09/2020 11:49:45 PM) (Attached)

Hiện tại phiên screen chúng ta đang dùng là PING-ATHENA, các bạn nhận biết bằng chữ Attached ở phía sau.

Chúng ta dùng lệnh ping trên phiên này

# ping 8.8.8.8

Thoát khỏi phiên

Các bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl + A, rồi nhấn phím D

[detached from 5010.PING-ATHENA]

Các bạn liệt kê lại các phiên

#screen -list
5010.PING-ATHENA (06/09/2020 11:49:45 PM) (Detached)

Các bạn sẽ chúng ta đã thoát khỏi phiên PING-ATHENA (Detached)

Quay trở lại phiên PING-ATHENA

screen -r 5010.PING-ATHENA

Bằng cách xem giá trị của icmp_seq bạn có thể thấy là lệnh vẫn thực thi liên tục.

Xóa phiên

Các bạn dùng tổ hợp phím Ctr+A, rồi nhấn phím \

Really quit and kill all your windows [y/n]

Nhấn phím y, Enter để xóa.

Chúc các bạn thành công, hẹn gặp lại các bạn lần sau.