Hotline: 094.320.0088

Cách sử dụng Foremost để khôi phục file đã xóa trong Linux

Lệnh rm là một trong những lệnh nguy hiểm nhất đối với người dùng Linux. Nếu xóa file hoặc thư mục sai, bạn có thể khiến toàn bộ hệ điều hành của mình không thể hoạt động được nữa. Việc khôi phục các file bị mất không phải là chuyện dễ dàng, nhưng cũng không […]