Hotline: 094.320.0088

Lỗ hổng cho phép tin tặc mở khoá cửa của smart home

Lỗ hổng trong KeyWe Smart Locks có thể bị kẻ tấn công khai thác để chặn liên lạc để đánh cắp chìa khóa và mở khóa cửa. Một ngôi nhà thông minh là một ngôi nhà dễ bị tấn công. Nó được hoàn thiện với các thiết bị IoT được kết nối với nhau, nhiều […]