Hướng dẫn xem mật khẩu Wifi trên Windows 10

Hướng dẫn xem mật khẩu Wifi trên Windows 10 Nếu bạn đang sử dụng Windows 10 và đang muốn xem lại các Key (mật khẩu) Wifi đã lưu trước đây, bạn có thể làm theo cách sau: 1. Sử dụng lệnh Netsh trong Command Line Interface (CLI) Mở RUN (Windows + R) gõ: cmd Trong […]