THỰC HÀNH THIẾT LẬP MICROSOFT WINDOWS SANDBOX

THỰC HÀNH THIẾT LẬP MICROSOFT WINDOWS SANDBOX

1. Khái niệm và thiết lập Windows SandBox Microsoft Windows Sandbox là một máy ảo Windows 10 riêng biệt, cách li hoàn toàn với máy chủ. Windows Sandbox giúp tạo ra một môi trường desktop tạm thời để cổ lập một ứng dụng mà bạn nghi ngờ là có chứa những nguy cơ tiềm ẩn […]