Đừng tin tưởng các ứng dụng VPN trên Google Play, đây là lý do

Theo kết quả tìm kiếm trên Google Play Store, có hơn 250 ứng dụng về VPN xuất hiện tuy nhiên không phải ứng dụng nào cũng phù hợp để tải về và sử dụng. Thậm chí, có những ứng dụng VPN bạn nên tránh xa để đảm bảo vấn đề về bảo mật. Trang VPN Selector đã tiến hành nghiên cứu 50 kết quả tìm kiếm đầu tiên về "VPN" trên Google Play và phát hiện ra nhiều ứng dụng [...]


0943 23 00 99
Bản đồ