7 công cụ kiểm thử thâm nhập (pentest) tốt nhất hiện nay

Với sự phổ biến hiện nay của các cuộc tấn công vào hệ thống máy tính, chủ động bảo vệ cơ sở hạ tầng CNTT quan trọng của bạn là chìa khóa. Và, một trong những kỹ thuật tốt nhất để các công ty và cá nhân tự bảo vệ mình là thông qua thử nghiệm thâm nhập (penetration testing hoặc pentest). Kiểm thử thâm nhập đề cập đến kỹ thuật đánh giá tính bảo mật của các hệ thống [...]


0943 23 00 99
Bản đồ