Pirate Bay ngừng hoạt động hơn một tuần do một cuộc tấn công DDoS

Ngừng hoạt động kéo dài và những khó khăn kỹ thuật mà Pirate Bay phải đối mặt trong nhiều tuần qua là do một loạt các cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) chống lại trang web torrent phổ biến rộng rãi của các tin tặc. Đối với những người không biết, Pirate Bay đã ngừng hoạt động hơn một tuần với hầu hết khách truy cập điều bị hiển thị lỗi Cloudflare đề cập rằng "bad [...]


0943 23 00 99
Bản đồ