Hotline: 094.320.0088

Athena đào tạo an toàn và xử lý khủng hoảng thông tin

Trong 3 ngày 4-5-6/12/2018 , Athena tổ chức Đào tạo an toàn & xử lý khủng hoảng thông tin cho hơn 100 cán bộ, quản lý các sở ban ngành, lãnh đạo các huyện, thành phố của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình đào tạo được Athena thiết kế dành riêng , nhằm giúp các cán bộ quản lý các sở ban ngành của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xác định được các nguy cơ khủng hoảng, các nguy cơ mất dữ liệu, cung cấp các kiến thức theo dõi, giám sát thông tin trên mạng xã hội,…từ đây có thể đưa ra những giải pháp an toàn, ngăn ngừa và xử lý khi có khủng hoảng xẩy ra.

Khóa học do thầy Võ Đỗ Thắng – giám đốc AThena và thầy Lê Đình Nhân trực tiếp giảng dạy .

Sau đây là một số hình ảnh của khóa học :

vodothang4

lophocathena

vodothang5

Vodothang1

vodothang6

vodothang3