Hotline: 094.320.0088

Đề tài thực tập Marketing, quản trị kinh doanh, nhân sự

Đề tài thực tập Marketing, quản trị kinh doanh, nhân sự

PHẦN 1. CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
1. Chăm sóc khách hàng: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện
– Tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của trung tâm những năm gần đây
– Mô hình tổ chức chăm sóc khách hàng
– Nhân sự và cách thức phối hợp hoạt động chăm sóc khách hàng tại trung tâm
– Nội dung hoạt động chăm sóc khách hàng
– Đánh giá và giải pháp hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng

2. Nghiên cứu mức độ hài lòng của khách hàng,từ đó đưa ra giải pháp hoàn thiện làm tăng sự hài lòng của khách hàng với trung tâm
– Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng
– Các mô hình nghiên cứu sự hài lòng
– Phân tích các điểm mạnh,điểm yếu và môi trường hoạt động của trung tâm
– Định hướng phát triển của trung tâm
– Phân tích kết quả nghiên cứu và đưa ra các đánh giá,giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng sự hài lòng của khách hàng về trung tâm.

3. Hỗ trợ công tác quản lý và chăm sóc học viên tại trung tâm
– Khách hàng và chiến lược khách hàng
– Các yêu tố chi phối dịch vụ khách hàng
– Thực trạng bộ phận chăm sóc khách hàng:quy trình,nội dung và phương thức chăm sóc khách hàng
– Phân tích hoạt động xây dựng thương hiệu Athena thông qua dịch vụ chăm sóc khách hàng
– Nhận xét,đánh giá và giải pháp để hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng

4. Thực trạng hoạt động kinh doanh của trung tâm ATHENA
– Tình hình hoạt động kinh doanh của Trung tâm trong những năm gần đây
– Phân tích môi trường hoạt động kinh doanh tại trung tâm
– Định hướng phát triển từ 2013-2017 của trung tâm
– Đánh giá ưu nhược điểm của hoat động kinh doanh tại trung tâm
– Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại trung tâm ATHENA

5. Xây dựng kế hoạch kinh doanh,tư vấn sản phẩm và tư vấn online của trung tâm ATHENA
– Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lập kế hoạch kinh doanh
– Quy trình lập kế hoạch kinh doanh-ưu nhược điểm của việc lập kế hoạch
– Triển khai kế hoạch kinh doanh bằng các công cụ Internet Marketing
– Phân tích thực trạng trong việc lập kế hoạch kinh doanh,tư vấn sản phẩm và online của Trung tâm Athena
– Những điểm yếu,thách thức mà ATHENA gặp phải trong việc lập kế hoach kinh doanh,từ đó đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

6. Phân tích quy trình chào bán sản phẩm của Trung tâm ATHENA:
– Tổng quan và mối quan hệ giữa phòng kinh doanh và nhân viên kinh doanh
– Phân tích quy trình chào bán khóa học của công ty
– Tổng hợp ưu,nhược điểm về quy trình chào bán sản phẩm của công ty
– Định hướng và mục tiêu phát triển của công ty giai đoạn 2013-2015
– Một số giải pháp hoàn thiện quy trình chào bán sản phẩm của công ty

7. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng tại ATHENA
– Thiết kế mô hình lực lượng bán hàng
– Kết quả hoạt động kinh doanh của trung tâm trong 3 năm gần đây
– Định hướng và kế hoạch phát triển của công ty giai đoạn 2013-2015
– Thực trạng hệ thống đại lý bán hàng trực tuyến của trung tâm
– Một số giải pháp giúp phát triển hoạt động bán hàng và các đại lý bán hàng cho trung tâm

8. Xây dựng chiến lược phân phối và xúc tiến tại Trung tâm đào tạo ATHENA
– Các hình thức và chiến lược phân phối và xúc tiến tại trung tâm ATHENA
– Hoạt động của kênh phân phối – quản trị kênh phân phối
– Các chiến lược marketing của trung tâm
– Phân tích SWOT về kênh phân phối,xúc tiến của trung tâm
– Xây dựng các chiến lược phân phối xúc tiến cho trung tâm

9. Phân tích các chính sách sản phẩm của trung tâm đào tạo quản trị mạng và an ninh mạng quốc tế ATHENA năm 2012
– Sản phẩm,phân loại sản phẩm theo loại hình (môn học),thời gian học,doanh thu….
– Mối quan hệ giữa chiến lược sản phẩm và các chiến lược khác: như chiến lược giá,chiến lược xúc tiến,khuyến mãi,….
– Cơ cấu thị phần,kết quả kinh doanh của trung tâm 3 năm gần đây
– Phân tích các chiến lược sản phẩm từ năm 2010-2012
– Đánh giá và một số kiến nghị hoàn thiện chiến lược sản phẩm

10. Một số biện pháp bảo vệ và phát triển thương hiệu cho ATHENA tại Thành phố Hồ Chí Minh:
– Mục tiêu xây dựng thương hiệu Athena
– Tình hình xây dựng thương hiệu Athena tại thị trường Việt Nam
– Phân tích SWOT từ hoạt động marketing về xây dựng và phát triển thương hiệu Athena
– Định vị thương hiệu, chiến lược Marketing mix
– Các giải pháp nhằm phát triển thương hiệu Athena

11. Hiện trạng dịch vụ khách hàng tại Trung tâm đào tạo quản trị mạng và an ninh mạng quốc tế Athena:
– Khách hàng mục tiêu,khách hàng tiềm năng của trung tâm
– Hiện trạng hoạt động dịch vụ khách hàng
– Quy trình dịch vụ khách hàng
– Chính sách ưu đãi khách hàng
– Ưu nhược điểm của dịch vụ khách hàng hiện tại và các giải pháp đưa ra nhằm cải thiện dịch vụ khách hàng của trung tâm

PHẦN 2. CHUYÊN NGÀNH MARKETING
1. Vận dụng marketing nhằm nâng cao khả năng hoạt động kinh doanh khóa học “Thiết kế web bằng Joomla” của Trung tâm đào tạo quản trị mạng và an ninh mạng quốc tế Athena:
– Giới thiệu về khóa học “Thiết kế web bằng Joomla”
– Phân tích hoạt động kinh doanh của trung tâm Athena-phân tích SWOT
– Phân khúc thị trường,hoạch định các chiến lược Marketing
– Phân tích thực trạng hoạt động Marketing của trung tâm về khóa học “Thiết kế web bằng Joomla”
– Kiến nghị một số giải pháp để nâng cao khả năng hoạt động kinh doanh khóa học “Thiết kế web bằng Joomla” của trung tâm Athena tại thị trường TP.HCM

2. Phân tích hoạt động và ứng dụng E-marketing tại trung tâm Athena
– Các yếu tố ảnh hưởng đến E-marketing trong kinh doanh
– Các công cụ E-marketing
– Tình hình thực hiện các chính sách E-marketing sản phẩm tại trung tâm Athena
– Các chương trình quảng bá trên Internet và hoạt động E-marketing
– Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động E-marketing tại Athena

3. Thực trạng và ứng dụng marketing online tại trung tâm đào tạo quản trị mạng và an ninh mạng quốc tế Athena:
– Lợi ích và điều kiện áp dụng marketing online
– Cơ cấu doanh thu và khách hàng mục tiêu của trung tâm
– Chiến lược marketing của trung tâm Athena:
+ Marketing bằng website
+ Marketing qua mạng xã hội
+ Marketing qua công cụ tìm kiếm SEM
+ Marketing qua diễn đàn,rao vặt
+ Email marketing
+ Marketing qua youtube
– Đánh giá các chiến lược tại trung tâm-hiệu quả ứng dụng các chiến lược đó
– Giải pháp hoàn thiện,phát triển hoạt động marketing online hiện có tại trung tâm

4. Vận dụng marketing để phát triển sản phẩm đào tạo Công nghệ thông tin của Trung tâm Athena:
– Phân tích môi trường hoạt động của trung tâm
– Phân tích thực trạng hoạt động marketing của công ty về các khóa học Công nghệ thông tin:
+ Phân khúc thị trường,khách hàng và thị trường mục tiêu
+ Hoạch định các chiến lược marketing
+Đánh giá các hoạt động marketing: điểm mạnh,điểm yếu,cơ hội,thách thức
– Những thuận lợi và khó khăn của hoạt động marketing,từ đó đưa ra các giải pháp để nâng cao khả năng hoạt động kinh doanh của trung tâm

5. Hoàn thiện chiến lược marketing chương trình đào tạo “Chuyên gia an ninh mạng (AN2S)” tại trung tâm ATHENA:
– Mô hình marketing 7P
– Các phương pháp nghiên cứu
– Định vị thị trường,các nhân tố ảnh hưởng đến người mua
– Phân tích chiến lược marketing của trung tâm đối với khóa học “Chuyên gia an ninh mạng”
– Đánh giá chiến lược đó và đưa ra các giải pháp hoàn thiện chiến lược hiện tại như: chiến lược thích ứng và tái định vị sản phẩm AN2S,chiến lược mở rộng kênh phân phối,chiến lược đẩy mạnh mức độ nhận biết và xây dựng thương hiệu Athena,……

6. Phân tích hoạt động tiếp thị trực tuyến của Trung tâm đào tạo quản trị mạng và an ninh mạng ATHENA:
– Thị trường,sản phẩm-dịch vụ và đối thủ cạnh tranh của trung tâm
– Mô tả các hoạt động tiếp thị trực tuyến tại trung tâm
– So sánh tiếp thị trực tuyến với tiếp thị truyền thống
– Nhận xét về việc áp dụng việc tiếp thị trực tuyến của trung tâm: khó khăn,thuận lợi,ưu nhược điểm
– Một số giải pháp hoàn thiện cho hoạt động tiếp thị trực tuyến tại trung tâm

7. Lập kế hoạch marketing – mix xúc tiến cho hỗn hợp sản phẩm tại trung tâm ATHENA:
– Xúc tiến hỗn hợp và các hình thức xúc tiến hỗn hợp
– Xây dựng kế hoạch quảng cáo theo mô hình 5M,mô hình truyền thông Marketing tích hợp (IMC)
– Mô hình marketing-mix,phân tích vị trí và vai trò của xúc tiến trong mô hình marketing-mix
– Quy trình lập kế hoạch marketing về xúc tiến hỗn hợp sản phẩm của trung tâm
– Các chiến lược marketing của trung tâm trong thời gian qua
– Quy trình triển khai kế hoạch Marketing của trung tâm,đề ra chương trình hành động,dự toán ngân sách và kiểm soát.

8. Tương tự các đề tài 1 và 5, THAY THẾ BẰNG CÁC SẢN PHẨM KHÁC (xem danh sách sản phẩm trong lịch khai giảng) vd:
– Xây dựng web bán hàng bằng công cụ OpenCart hoặc WordPress
– Online marketing
– Hacker mũ trắng ….

PHẦN 3. QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

1. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý mạng lưới nhân viên của ATHENA:
– Thế nào là nguồn nhân lực và quản lý nguồn nhân lực
– Công tác tuyển dụng của trung tâm
– Phương pháp thu hút nhân tài
– Thực trạng đào tạo và phát triển nhân lực tại ATHENA: các chương trình và hình thức đào tạo
– Đánh giá hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực

2. Tạo động lực cho nhân viên: Thực trạng và giải pháp
– Những vấn đề cơ bản tạo động lực cho nhân viên
– Các học thuyết động viên
– Các chính sách đãi ngộ dành cho nhân viên của trung tâm
– Chính sách tạo điều kiện phát triển và thăng tiến cho nhân viên tại trung tâm
– Một số kiến nghị tạo sự gắn bó và làm việc dài lâu cho trung tâm

3. Vai trò của chiến lược nguồn nhân lực đối với việc tạo dựng và phát triển lợi thế cạnh tranh tại trung tâm:
– Những vấn đề chung về chiến lược nguồn nhân lực
– Mô hình quản lý chiến lược nguồn nhân lực
– Mối quan hệ giữ chiến lược nguồn nhân lực với những chiến lược khác của tổ chức như chiến lược Marketing,chiến lược kinh doanh,…tại trung tâm
– Những thách thức đặt ra khi xây dựng chiến lược nguồn nhân lực của trung tâm ATHENA
– Bài học kinh nghiệm và một số giải pháp hoàn thiện chiến lược nhân sự cho trung tâm

4. Thực trạng và giải pháp đào tạo và phát triển kỹ năng làm việc nhóm tại trung tâm Athena
– Tầm quan trọng của kỹ năng làm việc nhóm
– Những nguyên tắc vàng khi làm việc nhóm
– Các chương trình đào tạo kỹ năng làm việc nhóm của ATHENA
– Xây dựng tinh thần làm việc nhóm
– Đánh giá kết quả đạt được,sau đó đưa ra giải pháp phát triển kỹ năng làm việc nhóm cho nhân viên của trung tâm

5. Phương hướng hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại ATHENA
– Nội dung của quản trị nhân sự
– Các chỉ tiêu đánh giá quản trị nhân sự
– Các nhân tố ảnh hưởng và cần thiết để hoàn thiện công tác quản trị nhân sự
– Định hướng quản trị nhân sự tại trung tâm
– Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại trung tâm

Các bạn ứng viên có nhu cầu, điền vào đơn bên dưới :

 http://tinyurl.com/dangkyhocbongathena