Hotline: 094.320.0088

Danh sách đề tài đăng ký thực tập công nghệ thông tin

Danh sách đề tài đăng ký thực tập công nghệ thông tin

Phần 1 : Danh sách đề tài có tài trợ khi thực hiện hoàn thành đồ án

(do các công ty đối tác ATHENA tài trợ , ưu tiên tuyển dụng sau khi hoàn thành)

Đề tài 1 : Nghiên cứu và thực hiện cài đặt malicious code vào web server

Yêu cầu :
+Đã học qua lớp Hacker Mũ Trắng ATHENA hoặc có kiến thức tương đương.
+Được tài trợ 3 triệu sau khi thực hiện hoàn thành đề tài
+Quay clip có thuyết minh và logo ATHENA trong quá trình thực hiện
Tài liệu hướng dẫn : Hacker Mũ Trắng ATHENA, zone-h.org , hack-db.com,exploit-db.com, net-security.org

Đề tài 2 : Nghiên cứu và thực hiện backdoor đánh cắp thông tin khi thực hiện gửi e-mail

Yêu cầu :
+Đã học qua lớp Hacker Mũ Trắng ATHENA hoặc có kiến thức tương đương.
+Được tài trợ 2 triệu sau khi hoàn thành đề tài
+Quay clip có thuyết minh và logo ATHENA trong quá trình thực hiện
Tài liệu hướng dẫn : Hacker Mũ Trắng ATHENA , zone-h.org , hack-db.com,exploit-db.com, net-security.org

Đề tài 3 : Nghiên cứu và triển khai mạng lưới zoombie , botnet trên hệ thống mạng

Yêu cầu :
+Đã học qua lớp Hacker Mũ Trắng ATHENA hoặc kiến thức tương đương
+Được tài trợ 4 triệu sau khi hoàn thành đề tài
+Quay clip có thuyết minh và logo ATHENA trong quá trình thực hiện
Tài liệu hướng dẫn : Hacker Mũ Trắng ATHENA , zone-h.org , hack-db.com,exploit-db.com, net-security.org
Phần 2:Đề tài nghiên cứu quản trị mạng

Đề Tài 1: Nghiên cứu triển khai Mail Exchange Server 2007

Cài đặt Exchange Server

Recipient Configuration
Store
Address List
Email Address Policy, Message Policy
Internet Protocol
SMTP
Anti Spam
Backup & restore
Tài liệu tham khảo: Athena MCSA LAB 70-236 Mail Exchange 2007

Đề Tài 2: Nghiên cứu triển khai Mail Exchange Server 2010

Cài đặt Exchange Server

Recipient Configuration
Store
Address List
Email Address Policy, Message Policy
Internet Protocol
SMTP
Anti Spam
Backup & restore
Tài liệu tham khảo: Athena MCSA LAB Mail Exchange 2010

Đề Tài 3: Nghiên cứu và triển khai các dịch vụ của hệ thống Mạng Windows 2008,2012

Cài đặt Windows server 2008, 2012

Nâng cấp Stand Alone thành Domain controller
Cài đặt Windows XP
Join Domain cho Windows XP
Tạo User account trên AD, thiết lập policy cho phép User được quyền thay đổi ngày giờ hệ thống.
Dựng hệ thống Multi Master cho Domain Controller.
Backup cho Domain Controller.
Tài liệu tham khảo: Athena MCSA LAB 70-290

Đề Tài 4: Nghiên cứu triển khai hệ thống tường lửa ISA 2006

Cài đặt

Access Rule
Template
Server Publishing – config
Server Publishing – HTTP, HTTPS
Server Publishing – SMTP, POP3, OWA
VPN Client to Gateway
VPN Gateway to Gateway
Caching
Tài liệu tham khảo: Athena MCSA LAB 70-351 ISA Server 2006

Đề Tài 5: Nghiên cứu triển khai hệ thống tường lửa ForeFont TMG 2010

Cài đặt

Access Rule
Web antivirus
URL filtering
E-mail antimalware, antispam
Network intrusion prevention
Enhanced UI, managerment, reporting
Tài liệu tham khảo: Athena MCSA LAB TMG 2010

Đề Tài 6: Nghiên cứu và triển khai hệ thống chia sẻ dữ liệu giữa hai chi nhánh của Trung tâm Athena bằng dịch vụ VPN Site – Site.

Cài đặt mô hình trên máy ảo.

Cấu hình VPN DC1
Cấu hình VPN DC2
Cấu hình Share folder
Kiểm tra.
Tài liệu tham khảo: Athena MCSA LAB 70-291

Đề Tài 7: Nghiên cứu và triển khai các dịch vụ mạng trên Windows Server 2008

Cài đặt Windows server 2008.

Nâng cấp Stand Alone thành Domain controller.
Cài đặt Windows 7
Join Domain cho Windows 7
Tạo User account trên AD, thiết lập policy cho phép User được quyền thay đổi ngày giờ hệ thống.
Dựng hệ thống Multi Master cho Domain Controller.
Backup cho Domain Controller.
Tài liệu tham khảo: Athena MCITP-SA LAB Windows Server 2008

Đề Tài 8: Nghiên cứu là triển khai xác thực CA cho Website, e-mail

Tìm hiểu về quy trình mã hóa và giải mã dữ liệu.

Xây dựng CA trong môi trường WorkGroup
Xây dựng CA trong môi trường Domain
Tài liệu tham khảo: Athena MCSA LAB 70-291

Đề Tài 9: Nghiên cứu và triển khai hệ thống Microsoft Office Communicator Server.

Tìm hiểu về MS Office Communicator

Triển khai và cài đặt SQL Server 2005
Triển khai hạ tầng
Cài đặt MS Office Communicator trên Note Active
Cài đặt Communicator Web Access Sever Role
Cài đặt MS Office Communicator Server
Cài đặt MS Office Communicator Client
Vận hành và kiểm tra kết quả.
Tài liệu tham khảo: Athena LAB MS Office Communicator

Đề Tài 10: Nghiên cứu cơ chế routing của Cisco , mô phỏng trên nền GNS3

Tìm hiểu cách giả lập router cisco trên nền GNS3.

Tìm hiểu các câu lệnh cấu hình căn bản (các mode dòng lệnh, cách gán IP vào interface, kiểm tra các thông số IP)
Tìm hiểu tổng quan lý thuyết về định tuyến tĩnh, định tuyến động.
Thực hiện các mô hình lab static route.
Thực hiện các mô hình lab RIPv2, OSPF, EIGRP
Tìm hiểu các công cụ filter route
Tài liệu tham khảo:

CCNA Athena Lab

Diễn đàn Athena mục Cisco
CCNA của nhà xuất bản Sybex

Đề Tài 11: Nghiên cứu cơ chế bảo mật dữ liệu (VPN) của Cisco , mô phỏng trên nền GNS3

Tìm hiểu các cách secure các đường login vào router

Cấu hình xuất log, trap đến syslog và snmp server
Tìm hiểu nguyên lý hoạt động của VPN IPSEC
Thực hiện mô hình lab VPN IPSec Site to Site xác thực bằng pre-shared key
Thực hiện mô hình lab Remote Access VPN xác thực bằng pre-shared key
Tài liệu tham khảo: * CCNA Athena Lab

Diễn đàn Athena mục Cisco

SNRS của nhà xuất bản Cisco

Đề Tài 12: Xây dựng hệ thống web hosting trên nền Linux ( triển khai web server apache, My SQL, FTP server , PHP.,…)

Thực hiện install Apache Server

Thực hiện install Mysql server
Thực hiện cài đặt PHP
Thực hiện cài đặt FTP Server
Cấu hình Virtual Host trong Apache
Thực hiện upload source trang web và kiểm tra
Tài liệu tham khảo

Athena LPI lab

Diễn đàn Athena mục Linux
Trang web howtoforge

Đề Tài 13: Xây dựng hệ thống mail server (Postfix, Dovetcot, ) doanh nghiệp trên Linux

Cài đặt và cấu hình SMTP Server với Postfix

Cài đặt và cấu hình POP/IMAP Server với Dovecot
Kiểm tra kết nối với mail client ( microsoft outlook, thunderbird … )
Cài đặt và cấu hình web mail với SquirrelMail
Tài liệu tham khảo

Athena LPI lab

Diễn đàn Athena mục Linux
Trang web howtoforge

Đề Tài 14: Nghiên cứu và triển khai các dịch vụ của hệ thống Mạng Windows Server 2012

Cài đặt Windows server 2012

Nâng cấp Stand Alone thành Domain controller
Join Domain cho Windows Server 2012
Tạo User account trên AD, thiết lập policy cho phép User được quyền thay đổi ngày giờ hệ thống.
Dựng hệ thống Multi Master cho Domain Controller.
Backup cho Domain Controller.

Phần 3: Đề tài nghiên cứu an ninh mạng

Đề Tài 1: Nghiên cứu và triển khai hệ thống bảo mật e-mail sử dụng PGP

Lý thuyết thuật toán PGP và ứng dụng mã hóa email

Triển khai hệ thống mã hóa email bằng Open PGP
Triển khai hệ thống mã hóa email bằng PGPDesktop của Symantec
Tài Liệu Tham Khảo

Athena Security+ Lab

Sử dụng công cụ GPG4win trên nền Window và Linux

Đề Tài 2: Nghiên cứu và hướng dẫn sử dụng bộ công cụ quét lổ hổng Website

Triển khai cài đặt các trang web DVWA, wordpress, joomla, drupal trên máy ảo

Sử dụng công cụ scan lỗi Acunetix
Sử dụng công cụ scan lỗi Joomla scan
Sử dụng công cụ scan lỗi WordPress Scan
Sử dụng công cụ scan lỗi Drupal Scan
Tài Liệu Tham Khảo

Athena Ethical Hacker Lab

Hệ Điều Hành Backtrack 5

Đề Tài 3: Nghiên cứu và hướng dẫn sử dụng bộ công cụ quét lổ hổng hệ thống trong mạng LAN

Sử dụng công cụ scan Nessus

Sử dụng công cụ scan GFI Languard
Sử dụng công cụ scan OpenVAS
Sử dụng công cụ scan MSBASE Line
Triển khai hệ thống WSUS trong mạng Window
Tài Liệu Tham Khảo

Athena Ethical Hacker Lab

Hệ Điều Hành Backtrack 5
MCITP-SA Lab

Đề Tài 4: Nghiên cứu và hướng dẫn sử dụng meta esploit để khai thác lổ hổng mạng

Tìm hiểu giao diện console của chương trình metasploit

Tìm hiểu giao diện đồ họa của chương trình metasploit
Sử dụng lỗi ms08-067 tấn công máy XP SP3
Sử dụng lỗi ms11-046 tấn công máy Window 7
Tài Liệu Tham Khảo

Athena Ethical Hacker Lab

Hệ Điều Hành Backtrack 5
Metasploit Unlease ebook
Đề Tài 5: Nghiên cứu và hướng dẫn sử dụng các chức năng backtrack để kiểm tra an ninh mạng

Tìm hiểu các công cụ thu thập thông tin

Tìm hiểu các công cụ Target Discovery
Tìm hiểu các công cụ scan lỗi
Tìm hiểu các công Enumeration
Tìm hiểu các công cụ exploit
Tìm hiểu các công cụ Privilege Escalation
Tìm hiểu các công cụ Maintaining Access
Tài Liệu Tham Khảo

Athena Ethical Hacker Lab

Pentest With Backtrack 4 Ebook

Đề tài 6 :Sử dụng các công cụ scan để tìm kiếm thông tin hệ thống

+ Sử dụng nmap, hping: scan host, port
+ Sử dụng các script của nmap để scan các ứng dụng đặc biệt
+ Sử dụng Nessus, Nexpose, GFI Languard để scan lỗi hệ điều hành và ứng dụng
+ Sử dụng Acunetix, AppScan scan lỗi ứng dụng Web
Tài Liệu Tham Khảo

Athena Ethical Hacker Lab

Đề tài 7 :Tấn công hệ thống – System Hacking
+ Sử dụng công cụ Metasploit khai thác lỗi ứng dụng hệ điều hành. Ví dụ khai thác mã lỗi ms10-046 trên window 7
+ Cài backdoor và máy nạn nhân.
+ Sử dụng các ứng dụng trong meterpreter để lấy các thông tin tại máy nạn nhân.
+ Xóa dấu vết sau khi tấn công
Tài Liệu Tham Khảo

Athena Ethical Hacker Lab

Đề tài 8 : Tìm hiểu các công cụ crack password
+ Sử dụng chương trình tạo từ điển crunch, wlm
+ Sử dụng các chương trình crack password: Cain Abel, John the Ripper, cRARk,
Tài Liệu Tham Khảo

Athena Ethical Hacker Lab

Đề tài 9 : Tìm hiểu các công cụ tấn công web application
+ Sử dụng chương trình Haji, sqlmap, sqlninja để khai thác lỗi SQL Injection
+ Sử dụng plugin XSS để steal cookie
+ Sử dụng XSS Framework plugin metasploit để tấn công chiếm quyền máy tính thông qua lỗi XSS.
Tài Liệu Tham Khảo

Athena Ethical Hacker Lab

Phần 4 : Danh sách đề tài nghiên cứu web và thương mại điện tử

Đề tài 1 : Nghiên cứu và xây dựng web bằng wordpress

Yêu cầu :
+Nghiên cứu và cài đặt wordpress trên hosting internet
+Tích hợp tính năng mạng xã hội, hỗ trợ online vào wordpress
+Quay clip có thuyết minh và logo ATHENA trong quá trình thực hiện
Tài liệu tham khảo :
+Tài liệu thực hành wordpress (cơ bản+nâng cao) của trung tâm ATHENA
+Thông tin hướng dẫn tại diễn đàn ATHENA – https://athena.edu.vn

Đề tài 2 : Nghiên cứu và xây dựng diễn đàn bằng VBB

Yêu cầu :
+Nghiên cứu và cài đặt diễn đàn VBB trên localhost
+Tạo các sub forum trên diễn đàn
+Nghiên cứu và cài đặt diễn đàn VBB trên hosting Internet
+Tích hợp mạng xã hội vào diễn đàn
+Tích hợp các module quảng cáo vào diễn đàn
+Phân quyền truy cập diễn đàn VBB
+Quay clip có thuyết minh và logo ATHENA trong quá trình thực hiện
Tài liệu tham khảo :
+Tài liệu thực hành xây dựng VBB của trung tâm ATHENA
+Thông tin hướng dẫn tại diễn đàn ATHENA – https://athena.edu.vn

Đề tài 3 : Nghiên cứu và xây dựng website tin tức bằng Joomla

Yêu cầu :
+Cài đặt website bằng Joomla
+Thực hiện đưa web lên hosting internet
+Tích hợp các module quảng cáo, tin tức, hỗ trợ online,…. vào web
+Quay clip có thuyết minh và logo ATHENA trong quá trình thực hiện
Tài liệu tham khảo :
+Tài liệu thực hành xây dựng web bằng joomla của trung tâm ATHENA
+Thông tin hướng dẫn tại diễn đàn ATHENA – https://athena.edu.vn

Đề tài 4 : Nghiên cứu và xây dựng web bán hàng trực tuyến bằng Virtue Mart

Yêu cầu :
+Nghiên cứu và cài đặt Virtue Mart cơ bản trên localhost
+Tạo danh mục sản phẩm ( bán Laptop Online ) trên web
+Tích hợp các module quảng cáo vào web
+Tích hợp các module quảng cáo vào web, thanh toán qua internet Banking
+Quay clip có thuyết minh và logo ATHENA trong quá trình thực hiện
Tài liệu tham khảo :
+Tài liệu thực hành xây dựng Virtue Mart (cơ bản+nâng cao) của trung tâm ATHENA
+Thông tin hướng dẫn tại diễn đàn ATHENA – https://athena.edu.vn

Đề tài 5 :Xây dựng trang web thương mại điện tử trên nền open source.

+ Thiết lập Linux Apache MySQL PHP để hosting ứng dụng web
+ Triển khai trang web trên nền Joomla, WordPress, Opencart để dựng trang web thương mại điện tử

Đề tài 6: Nghiên cứu và hướng dẫn sử dụng các công cụ tối ưu hóa tìm kiếm SEO trên mạng internet, phục vụ cho thương mại điện tử , Online marketing

Phần 5 : Danh sách đề tài xây dựng ứng dụng Web

Đề tài 1 : Xây dựng phần mềm quản lý – chăm sóc khách hàng CRM cho doanh nghiệp

Yêu cầu :

+ Xây dựng phần mềm trên nền tảng PhP & My SQL
+ Xây dựng bản phân tích qui trình quản lý khách hàng của doanh nghiệp (data input, output,…)
+ Thiết kế database
+ Phân quyền truy cập thông tin cho từng phòng ban
+ Quay clip có thuyết minh mô tả quá trình thực hiện
Tài liệu tham khảo : Tài liệu PHP & MySQL của trung tâm ATHENA, phần mềm vtiger , sugerCRM

Đề tài 2 : Xây dựng phần mềm quản lý sinh viên – học sinh

Yêu cầu :
+ Xây dựng phần mềm trên nền tảng PhP & My SQL
+ Xây dựng bản phân tích qui trình quản lý sinh viên của trường học (data input, output,…)
+ Thiết kế database gồm có thông tin sinh viên, môn học, điểm số , học phí,…..
+ Phân quyền truy cập thông tin cho từng phòng ban
+ Quay clip có thuyết minh mô tả quá trình thực hiện
Tài liệu tham khảo : Tài liệu PHP & MySQL của trung tâm ATHENA,
Đề tài 3 : Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự trong doanh nghiệp ( Human Resource)
Yêu cầu :
+ Xây dựng phần mềm trên nền tảng PhP & My SQL
+ Xây dựng bản phân tích qui trình quản lý nhân sự của doanh nghiệp (data input, output,…)
+Thiết kế database gồm có thông tin nhân viên,nghề nghiệp chuyên môn, bằng cấp,….
+ Phân quyền truy cập thông tin cho từng phòng ban
+ Quay clip có thuyết minh và logo Athena mô tả quá trình thực hiện
Tài liệu tham khảo : Tài liệu PHP & MySQL của trung tâm ATHENA,

Phần 6: Danh sách đề tài về thiết bị di động Anroid

Đề tài 1 :Nghiên cứu và cài đặt hệ điều hành Anroid trên các thiết bị như Laptop , smartphone
Yêu cầu :
+ Nghiên cứu các tính năng của Anroid 2.3
+ Nghiên cứu các tính năng của Anroid 4
+ Nghiên cứu cách upgrade từ Anroid 2.3 lên 4.
+ Nghiên cứu cách cài đặt ứng dụng trên Hệ điều hành Anroid.
+ Quay clip có thuyết minh và logo Athena mô tả quá trình thực hiện

Đề tài 2 :Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý sinh viên trên Anroid

Yêu cầu :
+ Cài đặt hệ điều hành Anroid
+ Xây dựng bản phân tích qui trình quản lý sinh viên của trường học (data input, output,…)
+ Thiết kế database gồm có thông tin sinh viên, môn học, điểm số , học phí,…..
+ Phân quyền truy cập thông tin cho từng phòng ban
+ Quay clip có thuyết minh,logo Athena mô tả quá trình thực hiện

Đề tài 3 :Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý khách hàng trên Anroid

Yêu cầu :
+ Cài đặt hệ điều hành Anroid
+ Xây dựng bản phân tích qui trình quản lý khách hàng của doanh nghiệp (data input, output,…)
+ Thiết kế database gồm có thông nhân viên,nghề nghiệp chuyên môn, bằng cấp,….
+ Phân quyền truy cập thông tin cho từng phòng ban
+ Quay clip có thuyết minh,logo Athena mô tả quá trình thực hiện

Đề tài 4 :Nghiên cứu các phần mềm cho phép nghe lén trên điện thoại sử dụng Anroid

Yêu cầu :
+ Nghiên cứu và cài đặt các backdoor, trojan cho phép thực hiện nghe lén khi 2 máy điện thoại thực hiện cuộc gọi cho nhau
+ Quay clip có thuyết minh,logo Athena mô tả quá trình thực hiện

Đề tài 5 :Nghiên cứu các Trojan, Malware cho phép đánh cấp dữ liệu như danh sách contact, tin nhắn trên điện thoại sử dụng Anroid và gửi ra ngoài

Yêu cầu :
+ Nghiên cứu và cài đặt các backdoor, trojan cho phép thực hiện nghe lén khi 2 máy điện thoại thực hiện cuộc gọi cho nhau
+ Quay clip có thuyết minh,logo Athena mô tả quá trình thực hiện

Đề tài 6: Nghiên cứu và đưa ra giải pháp phát hiện mã độc xâm nhập vào thiết bị Anroid

Yêu cầu :
+ Nghiên cứu cách thức malware xâm nhập vào thiết bị Anroid
+ Đưa ra giải pháp phát hiện và phòng chống xâm nhập của Malware
+ Quay clip có thuyết minh,logo Athena mô tả quá trình thực hiện

Các bạn ứng viên có nhu cầu, điền vào đơn bên dưới :

 http://tinyurl.com/dangkyhocbongathena