Hotline: 094.320.0088

Giám Sát Nginx Với Amplify

Amplify là ứng dụng web dùng để giám sát hệ thống Nginx và Mysql từ xa, được cung cấp bởi NGINX. Một số tính năng chính của Amplify như sau:

  • Tổng quan và SLA cho phép kiểm tra sức khỏe của Nginx cứ mỗi 30 giây.
  • Sơ đồ số liệu tổng quan cho Nginx, PHP-FGM và Hệ điều hành
  • Quan sát tổng thể về cấu hình Nginx và đưa ra những cảnh báo về những lỗi trong cấu hình Nginx.
  • Dashboard dễ sử dụng cho phép mỗi cá nhân tạo biểu đồ theo ý thích.
  • Thông báo về những tình trạng bất thường của Nginx
  • Danh sách những máy chủ đang theo dõi.

Quá trình cài đặt sẽ thông qua các bước

Bước 1: Đăng ký tài khoản miễn phí ở trang web “https://amplify.nginx.com” . Các bạn có thể sử dụng miễn phí 5 máy chủ. Mỗi một tài khoản sẽ có API Key riêng để truyền dữ liệu về hệ thống web quản lý. Sau đó bạn thực hiện tạo “New System

dang-ky-tai-khoan-amplify

Đăng ký tài khoản Amplify

Bước 2:

[root@athena ~]# curl -L -O https://github.com/nginxinc/nginx-amplify-agent/raw/master/packages/install.sh
[root@athena ~]# API_KEY=’1234567890′ sh ./install.sh
[root@athena ~]# systemctl enable amplify-agent
[root@athena ~]# systemctl start amplify-agent