Hotline: 094.320.0088

KHÓA HỌC “TẤN CÔNG & BẢO MẬT WIFI – WIFI SECURITY”

wifi Security 1Trong xã hội hiện đại, mọi thiết bị đều kết nối Wifi, mọi người đều sử dụng Wifi. Đó là thực tế của cuộc sống hiện đại và nó đi kèm với những nguy cơ bảo mật nghiêm trọng. Bạn có thể bị tấn công từ Internet và thậm chí ngay từ hàng xóm của bạn.

Nhiều hacker dùng thủ đoạn tinh vi nhằm đánh cắp dữ liệu, đánh cắp tài khoản Facebook, Gmail của bạn thông qua Wifi

Vì thế việc thiết lập hệ thống bảo mật Wifi rất quan trọng, nếu bạn không muốn bị đánh cắp dữ liệu từ mạng Wifi trong tích tắt

Để giúp bảo mật Wifi, trung tâm an ninh mạng Athena (thuộc Athena Group) mở khóa học “TẤN CÔNG & BẢO MẬT WIFI”

Nội dung khóa học bao gồm:

  • Tổng quan bảo mật Wifi
  • Thu thập thông tin
  • Các kỹ thuật xâm nhập
  • Thiết lập Evil – Twin Access Point
  • Thiết lập WPA Enterprise
  • Thiết lập Access Point an toàn
  • Captive Portal