Enter your keyword

Linux Professional Institute I (LPI-1)

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Tất cả các khóa học tại Athena đều nhắm đến mục tiêu truyền đạt cho tất cả các học viên những kiến thức được sử dụng trong thực tế. Và chương trình chuẩn được xây dựng bởi Linux Professional Institute (LPI) nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng quản trị hệ điều hành mã nguồn mở – LINUX.

KIẾN THỨC ĐẠT ĐƯỢC

Hoàn tất chương trình, học viên đủ khả năng :
– Tìm hiểu sâu hơn về cấu trúc hệ điều hành Open Source. Học viên có thể tự xây dựng hệ điều hành với những tính năng mong muốn, phù hợp với yêu cầu của hệ thống.
– Xây dựng và quản trị hệ thống mạng hoàn chỉnh trên nền tảng hệ điều hành mã nguồn mở Linux từ qui mô nhỏ đến lớn.
– Thiết kế, triển khai, bảo trì, xử lý lỗi và bảo đảm ổn định, bảo mật cho hệ thống mạng đa điều hành (MS, Linux).
– Bảo trì, xử lý lỗi và bảo đảm ổn định, bảo mật cho các hệ thống mã nguồn mở.
– Có đủ kiến thức để tham dự các kỳ thi quốc tế do LPI (Linux Professional Institute) tổ chức để nhận chứng chỉ Junior Level Linux Professional(LPIC-1), Advanced Level Linux Professional( LPIC-2) có giá trị toàn cầu.

Nội dung khóa học

BÀI 1: CÁCH CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX
BÀI 2: CÁC DÒNG LỆNH CƠ BẢN
BÀI 3: RECOVERY PASSWORD
BÀI 4: QUẢN LÝ ỨNG DỤNG LINUX
BÀI 5: QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG
BÀI 6: PHÂN QUYỀN
BÀI 7: MOUNT
BÀI 8: QUẢN LÝ DỊCH VỤ
BÀI 9: THIẾT LẬP QUOTA
BÀI 10: THIẾT LẬP RSYNC
BÀI 11: THIẾT LẬP CRONTAB
BÀI 12: QUẢN LÝ HARD DISK BẰNG LOGICAL VOLUME
Thời lượng học 2 tháng
Trình độ Mới bắt đầu
Giá tiền 2,000,000 

Phương thưc học

Clear

Share our course

Gọi Ngay
icons8-exercise-96 chat-active-icon