Hotline: 094.320.0088

LỊCH THI TRUNG TÂM ATHENA THÁNG 08/2021

Trung tâm Athena thông báo lịch thi kết thúc môn và kiểm tra tháng 08/2021

Lịch thi tháng 08/2021

Lịch thi tháng 08/2021

Kỳ thi được tổ chức vào ngày 27/08/2021, với 2 ca thi :

  • Ca thi 1 : Vào lúc 14h – 17h
  • Ca thi 2 : Vào lúc 17h – 19h

Các bạn học viên đăng ký và trung tâm Athena sẽ gửi đề thi cho các bạn qua mail đăng ký thi.
Đối với các bạn học viên thi lại, liên hệ với văn phòng AThena trước ngày 27/08/2021 để được bổ sung vào danh sách thi kết thúc môn .

Link đăng ký thi: https://forms.gle/dzNctCZ3Zx1aPoDaA