QUẢN TRỊ WEBSITE LÀ GÌ?

QUẢN TRỊ WEBSITE LÀ GÌ?

Có rất nhiều dịch vụ quản trị website trên Internet, và có nhiều dịch vụ có thể khó hiểu. Vâng, chúng tôi biết điều đó, chúng tôi thường xuyên cung cấp dịch vụ quản trị website, online marketing cho các doanh nghiệp. Một trong những lĩnh vực chính của chúng tôi là cung cấp dịch […]

Hyper-V replicate workgroup

Hyper-V replicate workgroup

Hyper-V Replicate là tính năng có sẵn ở trong hệ thống ảo hóa Hyper-V của Micrsoft. Thông qua tính năng này ta có thể sử dụng để tạo bảng dự phòng cho máy ảo Hyper-V. Thời gian replicate của máy ảo mặc định là mỗi 5 phút một lần hoặc ta có thể thiết lập […]

TALKSHOW BẢO VỆ TRẺ EM TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

TALKSHOW BẢO VỆ TRẺ EM TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Dưới sự phát triển và bùng nổ của công nghệ 4.0 lượng người dùng Internet ngày càng tăng, đặc biệt trong đó là nhóm đối tượng trẻ em. Mỗi ngày có khoảng 720.000 bức ảnh về lạm dụng tình dục trẻ em được tung lên mạng, 706.435 trường hợp lạm dụng trẻ em trên mạng […]