Hotline: 094.320.0088

Lịch thi và kiểm tra tháng 10/2019

Trung tâm đào tạo quản trị mạng và an ninh mạng Athena thông báo lịch thi kết thúc môn và kiểm tra tháng 10/2019

Kỳ thi được tổ chức vào ngày 18/10/2019, với 2 ca thi :

  • Ca thi 1 : Vào lúc 15h – 17h
  • Ca thi 2 : Vào lúc 18h – 20h

Các bạn học viên đăng ký và xem danh sách thi tại văn phòng Athena .
Đối với các bạn học viên thi lại, liên hệ với văn phòng Athena trước ngày 20/09/2019 để được bổ sung vào danh sách thi kết thúc môn.

2d8c2b02c76721397876