Hotline: 094.320.0088

15 câu lệnh cmd thông dụng trong Windows

15 câu lệnh cmd thông dụng trong Windows

Các câu lệnh CMD trong Windows dùng để thực hiện nhanh một thao tác nào đó mà bạn không cần phải thực hiện các bước click chuột. Dưới đây là 15 câu lệnh cmd thông dụng trong Windows mà các bạn cần phải biết. Các câu lệnh CMD của Windows có thể thực hiện nhiều […]