Hotline: 094.320.0088

CÁCH BỎ QUA YÊU CẦU TPM 2.0 khi cài WINDOWS 11

CÁCH BỎ QUA YÊU CẦU TPM 2.0 khi cài WINDOWS 11

Dưới đây là cách giúp bỏ qua yêu cầu TPM 2.0 Windows 11 Microsoft yêu cầu phần cứng khá nghiêm ngặt mà PC của bạn phải đáp ứng để cài đặt Windows 11, bao gồm phần cứng hỗ trợ TPM 2.0. Có nghĩa là không chỉ các máy tính cũ hơn mà cả các máy […]