Hotline: 094.320.0088

Cmdlet là gì? Cmdlet khác gì các lệnh trong PowerShell?

Khi làm việc với Windows PowerShell, bạn có thể đã bắt gặp thuật ngữ cmdlet và cảm thấy hơi bối rối. Cmdlet là gì? Nó có hoàn toàn khác với một lệnh trong PowerShell không hay đơn giản chỉ là một tên gọi khác? Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Cmdlet là gì?

Cmdlet (đọc là “command-let”) là một script Windows PowerShell gọn nhẹ, thực hiện một chức năng.

Một lệnh, trong ngữ cảnh này, là thứ tự cụ thể từ người dùng đến hệ điều hành của máy tính hoặc một ứng dụng để thực hiện một service, chẳng hạn như hiển thị tất cả các file hoặc chạy chương trình.

Mặc dù Windows PowerShell bao gồm hơn 200 cmdlet ngắn cơ bản, nhưng các admin cũng có thể viết những cmdlet của riêng mình và chia sẻ chúng.

Cmdlet có phần mở rộng .ps1. Mỗi cmdlet sở hữu một file trợ giúp, có thể được truy cập bằng cách nhập:

Get-Help <cmdlet-Name> -Detailed

Chế độ xem chi tiết của file trợ giúp cmdlet bao gồm mô tả về cmdlet, cú pháp lệnh, mô tả các tham số và một ví dụ minh họa việc sử dụng cmdlet.

cmdlet trong powershell 1Những cmdlet cơ bản phổ biến

cac cmdlet co ban pho bien

Cmdlet khác gì với các lệnh khác trong PowerShell?

Cmdlet khác với các lệnh trong môi trường command-shell khác như sau:

  • Cmdlet là ví dụ về các lớp .NET Framework và không phải là những file thực thi độc lập.
  • Cmdlet có thể được tạo từ vài chục dòng code.
  • Cmdlet thường không tự phân tích cú pháp, trình bày lỗi hoặc định dạng đầu ra. Việc phân tích cú pháp, trình bày lỗi và định dạng đầu ra được xử lý bởi Windows PowerShell Runtime.
  • Cmdlet xử lý những đối tượng đầu vào từ pipeline (dòng dữ liệu di chuyển thông qua cmdlet) thay vì từ các luồng văn bản và cmdlet thường phân phối các đối tượng làm đầu ra cho pipeline.
  • Cmdlet xử lý một đối tượng tại một thời điểm.

Nguồn quantrimang.com

AEH

Khóa học Hacker Mũ Trắng – AEH