Enter your keyword

QUẢN TRỊ MẠNG MCSA 

athena khoa hoc quan tri mang mcsa 2016

Khóa học Quản trị mạng MCSA 2016

1. Giới thiệu về khóa học MCSA 

MCSA  là chương trình đào tạo kỹ sư quản trị hệ thống của Microsoft .Chương trình đào tạo MCSA Windows Server  cung cấp cho học viên kiến thức về hệ thống Windows, từ ứng dụng Windows trên các máy trạm (Users) đến nền tảng Windows Server cho các máy chủ chuyên dụng. Qua đó, học viên sẽ được học các kiến thức và kỹ năng thực hành về hệ điều hành Windows Server  cũng như các ứng dụng mạng trên hệ điều hành này như Active Directory, DNS, DHCP, NAP, NLB, DAC…

2. Mục tiêu khóa học

– Sau khi hoàn thành chương trình học MCSA, học viên sẽ có các kỹ năng:

– Cung cấp cho học viên nguyên lý cơ bản của hệ điều hành mạng, kiến thức về hệ thống mạng, có kỹ năng cần thiết để cài đặt, cấu hình hoàn chỉnh mạng doanh nghiệp cỡ vừa và lớn.

– Quản trị (quản lý user, group, quản lý truy cập mạng, quản lý bảo mật an toàn dữ liệu…) và khai thác hạ tầng hệ thống Windows Server  trong môi trường mạng doanh nghiệp.

– Triển khai và cấu hình các dịch vụ cơ bản của Windows Server : Active Directory, DHCP, DNS, VPN….

– Tư duy thiết kế, các kỹ năng quản lý và bảo trì vận hành hệ thống Windows Server  như: Nâng cao khả năng chịu lỗi với dịch vụ Failover Cluster, dịch vụ chứng chỉ số, và một số dịch vụ xác khác…

– Hoàn toàn có khả năng quản trị trên các phiên bản Windows Server  trước đó.

3. Đối tượng

– Sinh viên các trường đại học, cao đẳng.

– Chuyên viên công nghệ thông tin đã từng học quản trị mạng cơ bản.

– Chuyên viên quản trị hệ thống mạng, website.

– Các đối tượng yêu thích CNTT.

4. Nội dung khóa đào tạo

Cài đặt và cấu hình Windows Server

Triển khai và quản trị Windows Server
Giới thiệu về Active Directory Domain Services
Quản trị các đối tượng Active Directory Domain Services
Quản trị tự động hóa Active Directory Domain Services
Triển khai IPv4
Triển khai dịch vụ cấu hình địa chỉ động (DHCP)
Triển khai dịch vụ phân giải tên miền (DNS)
Triển khai IPv6
Triển khai lưu trữ cục bộ (Local Storage)
Triển khai các dịch vụ File và Print
Triển khai chính sách nhóm (Group Policy)
Bảo mật hệ thống Windows Server bằng việc sử dụng các đối tượng Group Policy

Quản trị hệ thống Windows Server

Cấu hình và khắc phục sự cố với máy chủ DNS
Vận hành Active Directory Domain Services
Quản trị các tài khoản người dùng và dịch vụ
Triển khai một hạ tầng Group Policy
Quản trị người dùng Desktops với Group Policy
Cấu hình và khắc phục sự cố truy cập từ xa
Cài đặt, cấu hình và khắc phục sự cố với vai trò máy chủ chính sách mạng
Triển khai bảo vệ truy cập mạng
Tối ưu hóa dịch vụ file
Cấu hình mã hóa và giám sát nâng cao
Triển khai và vận hành các ảnh máy chủ (Server Image)
Triển khai quản trị cập nhật
Giám sát Windows Server
Cấu hình các dịch vụ nâng cao của Windows Server

Triển khai các dịch vụ mạng nâng cao
Triển khai các dịch vụ file nâng cao
Triển khai điều khiển truy cập động
Triển khai các deployment AD DS phân tán
Triển khai các site AD DS và nhân bản
Triển khai các dịch vụ chứng thư AD
Triển khai các dịch vụ quản trị quyền AD (AD RMS)
Triển khai các dịch vụ liên kết AD (AD FS)
Triển khai cân bằng tải mạng (NLB)
Triển khai Failover Clustering
Triển khai Failover Clustering với Hyper-V
Triển khai khôi phục sau thảm họa (Disaster Recovery)

>XEM LỊCH KHAI GIẢNG

button dangKyHoc 1

Gọi Ngay
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon