Hotline: 094.320.0088

Termux trên Android cho Quản trị viên

Termux trên Android cho Quản trị viên
Quản trị viên của một mạng có thể dùng nhanh một thiết bị điện thoại chạy Android để kiểm tra mạng của mình, ví dụ như dùng nmap để kiểm tra các host đang “alive”, hoặc chạy các script kiểm tra bảo mật.
Cài đặt Termux
Yêu cầu:
Thiết bị Android , điện thoại hoặc máy tính bảng.
Termux có thể hoạt động mà không cần “root”, tuy nhiên nếu Android đã “root” quản trị viên có thể dùng nhiều tính năng hơn.
Cài đặt ứng dụng Termux ở link sau (link chính thức trên Google play store):
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.termux&hl=vi
Cài đặt thêm các gói lần lượt để Termux hoạt động tốt hơn, mở ứng dụng Termux, lần lượt gõ: (lưu ý, chuyển sang bàn phím tiếng Anh)

pkg install root-repo
pkg install unstable-repo
pkg install x11-repo

Các gói này chỉ cần cài một lần.

Termux 1 e1592195538600

Cài tiếp ứng dụng trên Termux, cài nmap:

pkg install nmap

Sau khi cài xong, thử dùng nmap trên điện thoại, gõ lệnh:

nmap 192.168.202.0/24

lệnh này scan toàn bộ các host đang alive trên đường mạng 192.168.202.0/24.

Termux 2 e1592195657439

nmap -p445 –script smb-vuln-ms17-010 192.168.202.0/24

lệnh này scan các máy tính bị lỗi MS17-010 trong mạng 192.168.202.0/24

Termux 3 e1592195734838

Thử với lệnh:

nmap -sS -p445 –open 192.168.202.0/24

Báo lỗi do bạn chưa có quyền “root” trên Android, tương tự như vậy với một số tùy chọn lệnh của nmap, cần có quyền “root”. Tuy nhiên với các tùy chọn cơ bản nmap vẫn đáp ứng được mà không cần quyền root.

Termux 4

Ngoài việc cài nmap, Termux còn cho phép cài thêm cả Python (phiên bản 2xx,3xx), và chạy được nhiều thứ dựa trên các thư viện của python. Chúc các bạn thành công.