Hotline: 094.320.0088

TripAdvisor vô hiệu hóa mật khẩu thành viên được tìm thấy trong vi phạm dữ liệu.

social header

Với các cuộc tấn công thông tin ngày càng tràn lan, TripAdvisor sẽ vô hiệu hóa mật khẩu của thành viên mà email và mật khẩu bị rò rỉ một cách công khai nằm ngoài cơ sở dữ liệu.

Một người bạn đã nhận được email từ TripAdvisor.com ngày hôm qua và lo ngại rằng đó là email lừa đảo bởi vì nó cho biết địa chỉ email và mật khẩu của họ đã được tìm thấy trong một “danh sách mật khẩu bị rò rỉ công khai”.

Do đó, công ty đã vô hiệu hóa mật khẩu của họ và họ sẽ cần phải đặt lại mật khẩu trước khi họ có thể đăng nhập lại.

tripadvisor email

TripAdvisor Email

Ban đầu khi nhận được email này có thể khiến một người nghĩ rằng đó là một trò lừa đảo, nhưng thực tế nó là một email hợp pháp.

TripAdvisor làm thế để bảo vệ tài khoản của thành viên không bị lợi dụng để bị đánh cắp thông tin đăng nhập.

Một cuộc tấn công Credential stuffing là khi kẻ tấn công biên dịch tên người dùng và mật khẩu đã bị lộ trước đó và sử dụng thông tin đó để thử và truy cập vào các trang web khác.

Với các báo cáo mới về vi phạm dữ liệu hoặc rò rỉ xuất hiện gần như mỗi ngày và những người sử dụng cùng một mật khẩu ở mọi trang web mà họ tạo tài khoản, chính sách của TripAdvisor là một chính sách tốt vì nó chỉ bảo vệ các thành viên của nó.

Vì vậy, nếu bạn nhận được email này, đừng lo lắng và chỉ cần đặt lại mật khẩu TripAdvisor của bạn tại https://www.tripadvisor.com/MemberForgotPassword nếu bạn muốn đăng nhập lại vào trang web.

Email mà TripAdvisor gửi đi khi nó gặp một trong những thành viên của nó sử dụng cùng thông tin đăng nhập được tìm thấy trong danh sách rò rỉ thông tin, có thể đọc toàn bộ thông tin bên dưới:

Dear TripAdvisor Traveler,

As part of our ongoing efforts to protect your security, TripAdvisor recently compared our member databases with lists of publicly leaked passwords. Unfortunately, your email and password were included on a list of leaked passwords. As a result, to protect your TripAdvisor account we have invalidated your password.

We recommend that you create a strong password that includes:

* A unique combination of words, numbers, symbols, and both upper- and lower-case letters

* A minimum of eight (8) characters

* No commonly used words

Please visit the following page to create a new password for your account:

https://www.tripadvisor.com/MemberForgotPassword

In addition, we recommend that you take additional steps for the safety of your other online accounts. If your discontinued TripAdvisor password is used on any other site or app, change your password on those sites/apps — and avoid using any password on more than one site.

Thank you for being a valued part of our community, and for taking a moment to create a new password. If you have questions about any of this information, please contact us at loginsupport@tripadvisorsupport.com

Best Regards,
The TripAdvisor Team

Theo nguồn: https://www.bleepingcomputer.com/