Hotline: 094.320.0088

Windows 11 tính năng windows snapping

Windows 11 tính năng windows snapping

Gần đây, một phiên bản Windows được cho là Windows 11 đã bị rò rỉ. Đa phần các thay đổi đều liên quan đến giao diện, hình nền, cửa sổ người dùng thì một số tính năng mới đã được thêm vào.

Trong đó là việc thiết kế lại tính năng Windows Snapping cho phép chúng ta sắp xếp các cửa sổ sử dụng 4 bố cục có sẵn.

Tính năng Windows Snapping

Tính năng Windows Snapping đã được thêm từ Windows 10, cho phép sắp xếp các cửa sổ sử dụng chuột, bàn phím hoặc Snap Assist.

Ở Windows 11, bạn có thể truy cập vào 4 bố cục có sẵn bằng cách đưa chuột vào nút phóng to như hình bên dưới.

Windows Snapping 1
Tính năng Windows Snapping trên Windows 11

Bạn có thể chọn vị trí cửa sổ bạn muốn, sau đó Windows 11 sẽ cho bạn chọn cửa sổ nào sẽ được đặt ở các vị trí khác.

Windows Snapping 1 2
Chọn cửa sổ cho các vị trí khác
Windows Snapping 1 3

Hiện tại có 4 bố cục có sẵn:

  • Hai cửa sổ hai bên bằng nhau.
  • Hai cửa sổ hai bên, với bên trái chiếm nhiều diện tích hơn.
  • Một cửa sổ lớn bên trái và hai cửa sổ bên phải nằm chồng lên nhau.
  • Màn hình được chia làm 4 cửa sổ bằng nhau.

Chưa biết Microsoft có dự định cho phép người dùng tạo riêng các bố cục hay không.