Hotline: 094.320.0088

Windows 11 Sun valley

Windows 11 Sun valley

Trên internet hiện tại đang rò rỉ một phiên bản Windows được cho là Windows 11 với tên mã Sun Valley. Phiên bản Windows này có giao diện được thiết kế lại một chút so với Windows 10. Một số hình ảnh về Windows 11 Pro mới.

yM9oYh0G6Cp25QDtyTfUiC2QUwNGKI6sS6EV sF3tWPmwQn3feyXEmqNBvBtsBzQDdjIA2lTwCZo7uCGoD4JdcKyrK YFssHmok3UriW6jy5uvn96kOfWRVoh82VoSZtvJc1ON9C

Giao diện Windows 11 

gkd YSvNKO3hoZOuMFiY5j0dTKjlYOcRcxxrm6peh zkICZXKVJlmVkArftCEfkyMGtQcz iM9v I59cfZyPxVkw66 1lZQgzNanJY5S7Bt0b5ntbJPJu6msYYlxR0y3vhz 4Gs

Thanh Menu được dời vào giữa

OQZkN31gjYGGJMBIpXdL Lq8qNAm5kP KKAuX8q2v 0a3RaeuVtBsfr4 fg7HNsgiU7m4wAAtagvwidCUva3nC8ZTJTNF4a7dkcTUD4QXMDJiEizEK6H6F8kyLYHlgru75EOOoq6

Thanh tìm kiếm được làm lại, tách rời với Menu

KEExo5JSryvDlo36ScLUap3jo6B oYhwJnrMJ4 Qn3wm7dHqGyXvIBis0 RQtRLZhzStgHu2DGXmfu6Jmalx93EdNbJ2FVEqvnqW889iadz8aRbDAA8pde8BhLyUXdLGFft3Cg

Icon của Explorer được làm lại, sáng sủa và nhiều màu sắc hơn.

z3AUOZxyXsULFTgtZ9dtKzlNVPYaN7rLpr mZhBA7P0ZuGsjh32izhL1dj5gHqBzZPSAJy9wUzkKC6

Task View cũng được làm lại, các Màn hình cửa sổ được dời xuống dưới. Các cửa sổ được hiển thị kích thước lớn và bo góc nhìn thiện cảm hơn rất nhiều.

Link download ISO cho bạn nào thích vọc. Đây là bản Dev chưa phải bản chính thức do đó không nên cài vào máy thật mà chỉ nên cài vào máy ảo.