Enter your keyword

Biên Dịch File Python Thành Exe

Đôi khi các bạn có nhu cầu thực thi file Python trên máy tính window. Để thực hiện download và cài đặt python trên máy tính không có cài đặn sẵn chương trình python thì ta sẽ thực hiện biên dịch file python thành file exe. Python có hỗ trợ module pyinstaller để biên dịch. […]

Xóa Kernel Không Sử Dụng Ubuntu Server

Khi ta sử dụng máy linux lâu ngày, hệ thống linux sẽ được update kernel. Phân vùng /boot sẽ có khả năng bị hết dung lượng chứa và sẽ không thể update được kernel. Ở phần bên dưới, trung tâm Athena hướng dẫn bạn cách để xóa các kernel linux không dùng. – Bước 1: […]

Thiết Lập MariaDB Database Server

Mục tiêu bài hướng dẫn Cài đặt Database Server với MariaDB 10 Thiết lập Remote Login cho database server 1. Thiết Lập Chuẩn Bị Cho Máy Chủ và Cài Đặt Database Server [root@samba ~]# cd /etc/yum.repos.d/ [root@samba yum.repos.d]# vi MariaDB.repo [mariadb] name = MariaDB baseurl = http://yum.mariadb.org/10.3/centos7-amd64 gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB gpgcheck=1 [root@samba ~]# yum update [root@samba ~]# […]

Theo dõi tiến trình hệ thống với htop

Lệnh htop trong Linux là một tiện ích dòng lệnh cho phép người dùng theo dõi các tiến trình hệ thống quan trọng trong thời gian thực. Lợi ích của lệnh htop Bạn có thể theo dõi các tài nguyên hoặc tiến trình quan trọng của hệ thống trong thời gian thực. Màu sắc được […]

Gọi Ngay
icons8-exercise-96 chat-active-icon