Hotline: 094.320.0088

Chứng chỉ Microsoft mới

Microsoft thay đổi hệ thống chứng chỉ mới.

Thông thường, sau vài năm Microsoft sẽ thay đổi hệ thống chứng chỉ của họ, tương đương với việc phát triển và thay đổi các công nghệ mới, cũng như đồng nhất với lộ trình phát triển của Microsoft. Các chứng chỉ cũ: MCSA, MCSD, MCSE sẽ chính thức kết thúc vào 31/1/2021 (lịch cũ là 30/6/2020), Microsoft dời lại 7 tháng lộ trình do ảnh hưởng bởi COVID-19.
Như vậy kể từ bây giờ đến 31/1/2021 nếu ai đang có ý muốn thi các chứng chỉ cũ, sẽ phải đăng ký và thi sớm.
Các hệ thống chứng chỉ mới có tên Microsoft Role-based bao gồm:

MCSE: Core Infrastructure

Bắt đầu với bất kỳ trong các môn sau…
Azure Administrator Associate
Azure Solutions Architect Expert
Azure Security Engineer Associate

MCSE: Productivity

Bắt đầu với bất kỳ trong các môn sau…
Teams Administrator Associate
Messaging Administrator Associate
Security Administrator Associate
Và lấy thêm…
Enterprise Administrator Expert

MCSE: Data Management and Analytics

Bắt đầu với bất kỳ trong các môn sau…
Azure Database Administrator (coming soon)
Data Analyst Associate (coming soon)
Azure Data Engineer Associate
Azure AI Engineer Associate
Azure Data Scientist Associate

MCSD: App Builder

Bắt đầu với…
Azure Developer Associate

MCSE: Business Applications

Bắt đầu với bất kỳ trong các môn sau…
Dynamics 365 Finance Functional Consultant Associate
Dynamics 365 Supply Chain Management, Manufacturing Functional Consultant Associate
Dynamics 365 Supply Chain Management Functional Consultant Associate
Dynamics 365 Customer Service Functional Consultant Associate
Dynamics 365 Field Service Functional Consultant Associate
Dynamics 365 Marketing Functional Consultant Associate
Dynamics 365 Sales Functional Consultant Associate

Link tham khảo chi tiết:

Microsoft Role-basedmcse new

Những chứng chỉ sẽ được loại bỏ:

MCSA: BI Reporting
MCSA: Dynamics 365 for Operations
MCSA: SQL 2016 BI Development
MCSA: SQL 2016 Database Admin
MCSA: SQL 2016 Database Dev
MCSA: SQL Server 2012/2014
MCSA: Universal Windows Platform
MCSA: Web Applications
MCSA: Windows Server 2012
MCSA: Windows Server 2016
MCSD: App Builder
MCSE: Business Applications
MCSE: Core Infrastructure
MCSE: Data Management & Analytics
MCSE: Productivity

Những môn thi sẽ được loại bỏ:

70-333: Deploying Enterprise Voice with Skype for Business 2015
70-334: Core Solutions for Microsoft Skype for Business 2015
70-339: Managing Microsoft SharePoint Server 2016
70-345: Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016
70-457: Developing Mobile Apps
70-410: Installing and Configuring Windows Server 2012
70-411: Administering Windows Server 2012
70-412: Configuring Advanced Windows Server 2012 Services
70-413: Designing and Implementing a Server Infrastructure
70-414: Implementing an Advanced Server Infrastructure
70-417: Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012
70-461: Querying Microsoft SQL Server 2012/2014
70-462: Administering Microsoft SQL Server 2012/2014 Databases
70-463: Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012/2014
70-464: Developing Microsoft SQL Server 2012/2014 Databases
70-465: Designing Database Solutions for Microsoft SQL Server
70-466: Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server
70-467: Designing Business Intelligence Solutions with Microsoft SQL Server
70-480: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3
70-483: Programming in C#
70-486: Developing ASP.NET MVC Web Applications
70-487: Developing Microsoft Azure and Web Services
70-537: Configuring and Operating a Hybrid Cloud with Microsoft Azure Stack
70-705: Designing and Providing Microsoft Licensing Solutions to Large Organizations
70-740: Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016
70-741: Networking with Windows Server 2016
70-742: Identity with Windows Server 2016
70-743: Upgrading Your skills to MCSA: Windows Server 2016
70-744: Securing Windows Server 2016
70-745: Implementing a Software-Defined Datacenter
70-761: Querying Data with Transact-SQL
70-762: Developing SQL Databases
70-764: Administering a SQL Database Infrastructure
70-765: Provisioning SQL Databases
70-767: Implementing a Data Warehouse using SQL
70-768: Developing SQL Data Models
70-777: Implementing Microsoft Azure Cosmos DB Solutions
70-778: Analyzing and Visualizing Data with Microsoft Power BI
70-779: Analyzing and Visualizing Data with Microsoft Excel
MB2-716: Microsoft Dynamics 365 Customization and Configuration
MB6-894: Development, Extensions and Deployment for Microsoft Dynamics 365 Finance
MB6-897: Microsoft Dynamics 365 for Retail
MB6-898: Microsoft Dynamics 365 Human Resources

Các bạn đang có ý định thi các chứng chỉ của Microsoft cần lưu ý. Lời khuyên của mình là nên học và thi các hệ thống chứng chỉ mới.