Hotline: 094.320.0088

Sử dụng AdwCleaner bằng dòng lệnh

AdwCleaner là một công cụ quét adware, PUP, spyware, và browser hijacker. Ban đầu AdwCleaner được phát triển độc lập, sau này được Malwarebytes mua lại.

Từ phiên bản AdwCleaner 8.0.6, Malwarebytes cuối cùng đã thêm tính năng sử dụng dòng lệnh. Bây giờ bạn có thể chạy AdwCleaner dùng logon script, batch hoặc scheduled task từ dòng lệnh.

adwcleaner_1

Quét máy tính nhưng không dọn dẹp máy

adwcleaner_8.0.6.exe /eula /scan

Dọn dẹp máy và cho phép reboot máy nếu cần thiết

adwcleaner_8.0.6.exe /eula /clean

Dọn dẹp máy nhưng không reboot máy

adwcleaner_8.0.6.exe /eula /clean /noreboot

adwcleaner_2

adwcleaner_3

Bùi Thanh Vũ