Hotline: 094.320.0088

Phương pháp Schneier (Data Sanitization)

schneier yontemi nedir data sanitization method

Phương pháp Schneier (Data Sanitization) là gì?
– Phương pháp Schneier là phương pháp Data Sanitization dựa trên phần mềm được sử dụng trong một số chương trình file shredder và hủy dữ liệu để ghi đè thông tin hiện có trên ổ cứng hoặc các thiết bị lưu trữ khác.
– Xóa ổ cứng bằng phương pháp Schneier sẽ ngăn tất cả các phương pháp khôi phục file dựa trên phần mềm tìm thông tin trên ổ đĩa và cũng có khả năng ngăn hầu hết các phương pháp khôi phục dựa trên phần cứng trích xuất thông tin.
– Nói tóm lại, phương pháp Schneier ghi đè lên dữ liệu trên một thiết bị lưu trữ bằng số 1, sau đó là số 0 và cuối cùng là với một vài ký tự ngẫu nhiên. Chi tiết hơn về phương pháp này sẽ có trong phần dưới đây, cùng với một vài ví dụ về các chương trình bao gồm phương pháp Schneier như một tùy chọn khi xóa dữ liệu.

Phương pháp Schneier làm nhiệm vụ gì?
– Tất cả các phương pháp Data Sanitization đều hoạt động theo cách tương tự nhưng không phải lúc này chúng cũng được thực hiện bằng cùng một cách. Ví dụ, phương thức Write Zero chỉ ghi đè dữ liệu bằng các số 0. Những phương pháp khác, như Random Data, chỉ sử dụng các ký tự ngẫu nhiên. HMG IS5 rất giống nhau ở chỗ nó ghi đè số 0, rồi đến số 1 và sau đó là ký tự ngẫu nhiên, nhưng chỉ có một lần ghi đè ký tự ngẫu nhiên mà thôi.
– Tuy nhiên, với phương pháp Schneier, có sự kết hợp của nhiều lần ghi đè các ký tự ngẫu nhiên cũng như số 0 và số 1. Đây là cách phương pháp này thường được thực hiện:

  • Lần 1: Ghi đè số 1
  • Lần 2: Ghi đè số 0
  • Lần 3: Ghi đè một loạt các ký tự ngẫu nhiên
  • Lần 4: Ghi đè một loạt các ký tự ngẫu nhiên
  • Lần 5: Ghi đè một loạt các ký tự ngẫu nhiên
  • Lần 6: Ghi đè một loạt các ký tự ngẫu nhiên
  • Lần 7: Ghi đè một loạt các ký tự ngẫu nhiên

https://st.quantrimang.com/photos/image/2020/01/14/phuong-phap-schneier-la-gi.jpg

Mẹo: Một số chương trình có thể sử dụng phương pháp Schneier với các biến thể nhỏ. Ví dụ, một số ứng dụng có thể hỗ trợ xác minh sau lần ghi đè đầu tiên hoặc cuối cùng. Những gì chúng làm là xác nhận rằng ký tự thực sự được ghi vào ổ. Nếu không, phần mềm có thể cho bạn biết hoặc chỉ tự động khởi động lại và chạy những lần ghi đè.
Có một số chương trình cho phép bạn tùy chỉnh các lần ghi đè, như viết thêm 0 sau lần ghi thứ 2. Tuy nhiên, nếu bạn thực hiện quá nhiều thay đổi đối với phương pháp này, thì Schneier không còn thực sự giữ đúng bản chất nữa. Ví dụ, nếu loại bỏ 2 lần ghi đầu tiên và sau đó thêm một vài lần ghi ký tự ngẫu nhiên khác, bạn sẽ chuyển sang phương pháp Gutmann.

Các chương trình hỗ trợ Schneier
– Một số chương trình khác nhau cho phép bạn sử dụng phương pháp Schneier để xóa dữ liệu. Một vài ví dụ là Eraser, Securely File Shredder, CBL Data Shredder, CyberShredder, Delete Files Permanently, và Free EASIS Data Eraser.
– Tuy nhiên, như đã nói ở trên, một số chương trình file shredder và hủy dữ liệu cho phép bạn tùy chỉnh những gì diễn ra trong quá trình ghi đè. Điều này có nghĩa là ngay cả khi chúng không có sẵn phương thức này, bạn vẫn có thể “xây dựng” phương thức Schneier trong các chương trình, sử dụng cấu trúc ở trên.
– Hầu hết các chương trình hủy dữ liệu đều hỗ trợ nhiều phương pháp Data Sanitization ngoài phương pháp Schneier. Nếu muốn, bạn có thể chọn một phương pháp xóa dữ liệu khác sau khi mở chương trình.

Nguồn Quantrimang

AEH

Khóa học Hacker Mũ Trắng – AEH