Hotline: 094.320.0088

Thông báo lịch thi và kiểm tra tháng 12-2018

Trung tâm Athena thông báo lịch thi kết thúc môn và kiểm tra tháng 12 – 2018 .

Kỳ thi được tổ chức vào ngày 14-12-2018, với 2 ca thi :

  • Ca thi 1 : Vào lúc 15h – 17h
  • Ca thi 2 : Vào lúc 18h – 20h

Các bạn học viên đăng ký và xem danh sách thi tại văn phòng AThena .
Đối với các bạn học viên thi lại, liên hệ với văn phòng AThena trước ngày 12-12-2018 để được bổ sung vào danh sách thi kết thúc môn .

lichthi thang12