Hotline: 094.320.0088

Lịch Khai Giảng Các Khóa Quản Trị Mạng, An Ninh Mạng, Quản Trị Website Tháng 8/2021

-Trung Tâm Đào Tạo Athena thông báo lịch khai giảng các khóa đào tạo Quản trị mạng, An ninh mạng, Quản trị website , Phát triển kinh doanh trên Internet – Internet Business tháng 8/2021 .
-Ưu Đãi 20% cho những học viên đăng ký Compo gồm 2 khóa .
-Hotline : 094 320 00 88 – 094 908 00 77

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 8-9/2021

PHẦN 1: KHÓA HỌC DÀI HẠN – CHUYÊN GIA AN NINH MẠNG – QUẢN TRỊ MẠNG NÂNG CAO
Khóa học Khai giảng Thời gian Học phí Offline Học phí Online
Chuyên gia An ninh mạng AN2S – Athena Network Security Specialist 02/08; 09/08; 16/08; 23/08; 01/09; 09/09; 17/09; 25/09  athena dangky 2 9h – 11h30; 14h-17h; 17h – 20h 24,000,000đ 19,200,000đ
Chuyên viên Quản trị mạng ANAT – Athena Network Administrator Technician 02/08; 09/08; 16/08; 23/08; 01/09; 09/09; 17/09; 25/09 athena dangky 2 9h – 11h30; 14h-17h; 17h – 20h 8,880,000đ 7,400,000đ
Chuyên Viên Bảo Mật Mạng – ACST (Athena Certified Security Technician) 02/08; 09/08; 16/08; 23/08; 01/09; 09/09; 17/09; 25/09 athena dangky 2 9h – 11h30; 14h-17h; 17h – 20h 9,960,000đ 8,300,000đ

LICH KHAI GIANG T8 1

PHẦN 2: KHÓA HỌC QUẢN TRỊ MẠNG – BẢO MẬT MẠNG
Khóa học Khai giảng Thời gian Học phí Online Học phí Offline
Quản Trị Mạng Cơ Bản-ACBN (Athena Certified Basic Network) 02/08; 09/08; 16/08; 23/08; 01/09; 09/09; 17/09; 25/09 athena dangky 2 9h – 11h30; 14h-17h; 17h – 20h 1,600,000đ 2,000,000đ
Athena Hacking Cơ Bản – ACBH (Athena Certified Basic Hacking) 02/08; 09/08; 16/08; 23/08; 01/09; 09/09; 17/09; 25/09 athena dangky 2 9h – 11h30; 14h-17h; 17h – 20h 2,000,000đ 2,500,000đ
Quản trị hệ thống Microsoft Windows Server 2016/2019 – ACMN 02/08; 09/08; 16/08; 23/08; 01/09; 09/09; 17/09; 25/09 athena dangky 2 9h – 11h30; 14h-17h; 17h – 20h 2,880,000đ 3,600,000đ
KHÓA HỌC QUẢN TRỊ MẠNG CISCO CCNA 02/08; 09/08; 16/08; 23/08; 01/09; 09/09; 17/09; 25/09 athena dangky 2 9h – 11h30; 14h-17h; 17h – 20h 2,880,000đ 3,600,000đ
CHUYÊN GIA QUẢN TRỊ HỆ THỐNG MÃ NGUỒN MỞ LINUX – LINUX MASTER 02/08; 09/08; 16/08; 23/08; 01/09; 09/09; 17/09; 25/09 athena dangky 2 9h – 11h30; 14h-17h; 17h – 20h 4,000,000đ 4,800,000đ
Hacker mũ trắng – AEH 02/08; 09/08; 16/08; 23/08; 01/09; 09/09; 17/09; 25/09 athena dangky 2 9h – 11h30; 14h-17h; 17h – 20h 3,600,000đ 4,500,000đ
Bảo mật mạng ACNS 02/08; 09/08; 16/08; 23/08; 01/09; 09/09; 17/09; 25/09 athena dangky 2 9h – 11h30; 14h-17h; 17h – 20h 2,880,000đ 3,600,000đ
PHẦN 3: KHÓA HỌC KINH DOANH TRÊN INTERNET – ONLINE MARKETING
Khóa học Khai giảng Thời gian Học phí Online Học phí Offline
Chuyên Viên Quản Trị Website –ACWT 02/08; 09/08; 16/08; 23/08; 01/09; 09/09; 17/09; 25/09 athena dangky 2 9h – 11h30; 14h-17h; 17h – 20h 2,400,000đ 3,000,000đ
Internet Business– Kinh Doanh Trên Internet 02/08; 09/08; 16/08; 23/08; 01/09; 09/09; 17/09; 25/09 9h – 11h30; 14h-17h; 17h – 20h 4,000,000đ 5,000,000đ
Picture Marketing- Đồ Họa Web & Banner Cho Web 02/08; 09/08; 16/08; 23/08; 01/09; 09/09; 17/09; 25/09 athena dangky 2 9h – 11h30; 14h-17h; 17h – 20h 2,000,000đ 2,500,000đ
Video Marketing 02/08; 09/08; 16/08; 23/08; 01/09; 09/09; 17/09; 25/09 athena dangky 2 9h – 11h30; 14h-17h; 17h – 20h 1,600,000đ 2,000,000đ
PHẦN 4: KHÓA CHUYÊN ĐỀ
Khóa học Khai giảng Thời gian Học phí Online Học phí Offline
Bảo mật dữ liệu cho người dùng cuối 02/08; 09/08; 16/08; 23/08; 01/09; 09/09; 17/09; 25/09 athena dangky 2 9h – 11h30; 14h-17h; 17h – 20h 1,600,000đ 2,000,000đ
Bảo mật Wifi – Wifi Security 02/08; 09/08; 16/08; 23/08; 01/09; 09/09; 17/09; 25/09 athena dangky 2 9h – 11h30; 14h-17h; 17h – 20h 1,600,000đ 2,000,000đ
Bảo mật tài khoản Facebook 02/08; 09/08; 16/08; 23/08; 01/09; 09/09; 17/09; 25/09 athena dangky 2 9h – 11h30; 14h-17h; 17h – 20h 1,600,000đ 2,000,000đ
Hacking & Bảo Mật Web Server 02/08; 09/08; 16/08; 23/08; 01/09; 09/09; 17/09; 25/09 athena dangky 2 9h – 11h30; 14h-17h; 17h – 20h 1,600,000đ 2,000,000đ
Thu thập thông tin trong mạng ( footprinting, scanning, nessus,…) 02/08; 09/08; 16/08; 23/08; 01/09; 09/09; 17/09; 25/09 athena dangky 2 9h – 11h30; 14h-17h; 17h – 20h 1,600,000đ 2,000,000đ
Xâm nhập & bảo mật mạng LAN (phát hiện lấy cắp e-mail, password) 02/08; 09/08; 16/08; 23/08; 01/09; 09/09; 17/09; 25/09 athena dangky 2 9h – 11h30; 14h-17h; 17h – 20h 1,600,000đ 2,000,000đ