Hotline: 094.320.0088

Chrome 79 có thêm cảnh báo mật khẩu bị đánh cắp

Google mới tung ra phiên bản cập nhật trình duyệt Chrome 79 kèm theo một số tính năng mới nhằm giúp bảo vệ người dùng an toàn khi trực tuyến. Tính năng mới đáng chú ý nhất trong phiên bản cập nhật trình duyệt Chrome 79 là cảnh báo người dùng nếu tên và mật […]

Lỗi nghiêm trọng trong Jetpack plugin của WordPress

Bản cập nhật cho Jetpack plugin trên nền tảng web phổ biến WordPress vừa được phát hành để xử lý một lỗ hổng an ninh nghiêm trọng đã tồn tại hơn hai năm. ​ Với trên 5 triệu lượt cài đặt tính đến thời điểm hiện tại, Jetpack cung cấp cho quản trị site WordPress […]

Microsoft phát hành Patch Tuesday cho tháng 11

Bản cập nhật Patch Tuesday cho tháng 11 của Microsoft khắc phục hơn 70 lỗ hổng, bao gồm một lỗ hổng zero-day trong Internet Explorer đã bị khai thác trên thực tế. ​ Lỗ hổng CVE-2019-1429 ảnh hưởng đến công cụ tạo tập lệnh trong Internet Explorer 9, 10 và 11. Đây là lỗi tràn […]