Hotline: 094.320.0088

VideoLAN vá nhiều lỗ hổng trong trình giải trí đa phương tiện VLC

VideoLAN vừa phát hành một bản cập nhật phần mềm cho trình chơi nhạc phương tiện VLC để giải quyết hơn chục lỗ hổng, trong đó lỗ hổng quan trọng nhất có thể dẫn đến thực thi mã tùy ý.

Theo VideoLAN, các lỗi an ninh có thể bị khai thác bằng cách sử dụng tệp tự tạo để kích hoạt các lỗi tràn bộ đệm, use after free, divide by zero và các vấn đề khác. Khai thác thành công các lỗ hổng này có thể làm crash VLC hoặc thực thi mã tùy ý với các đặc quyền của người dùng mục tiêu.

“Trong khi những vấn đề này rất có thể chỉ làm crash trình chơi, chúng tôi không thể loại trừ rằng chúng có thể được kết hợp để làm rò rỉ thông tin người dùng hoặc thực thi mã từ xa. ASLR và DEP giúp giảm khả năng thực thi mã, nhưng có thể bị vượt qua”, VideoLAN giải thích.

vlc bugChưa có bất kỳ cuộc khai thác lợi dụng các lỗ hổng này để thực thi mã đã được ghi nhận cho đến giờ.

Để cuộc tấn công nào nhắm vào các lỗi này thành công, người dùng phải mở một tệp hoặc luồng không đúng định dạng được tạo thủ công. Do đó, việc hạn chế mở tệp từ các nguồn không đáng tin cậy hoặc các trang web cho đến khi cập nhật bản vá sẽ giữ an toàn cho người dùng.

Trong các lỗ hổng được giải quyết trong bản phát hành này, lỗi ghi ngoài giới hạn CVE-2019-14438 có rủi ro cao vì số lượng lớn byte có thể bị ghi đè. Hơn nữa, nó cũng có thể được chuyển thành lỗi đọc ngoài giới hạn (CVE-2019-14437).

Lỗi use after free CVE-2019-14533 ảnh hưởng đến các tệp WMV và WMA (bộ chứa ASF) cũng rất quan trọng vì nó có thể được kích hoạt khi video được chuyển tiếp và cho phép kẻ tấn công thay đổi luồng ứng dụng dự kiến.

Trình phát đa phương tiện VLC 3.0.7.1 trở về trước bị ảnh hưởng bởi hầu hết các lỗ hổng. VideoLAN đã phát hành phiên bản 3.0.8 để vá các lỗ hổng.

khoa-hoc-quan-tri-mang-nang-cao-acmn

Khóa học Quản trị mạng nâng cao – ACMN