Hotline: 094.320.0088

Các câu lệnh “SHOW” thường dùng trong CCNA

cac cau lenh trong ccna30 câu lệnh “SHOW” thường dùng trong CCNA

Dưới đây là tổng hợp 30 câu lệnh “Show” bổ ích ở mode “Enable” sử dụng tại Router/Switch của Cisco.

showvlan#show vlan : Kiểm tra thông tin vlan tương ứng với các access-port

showinttrunk#show int trunk: kiểm tra thông tin đường trunk, Native-vlan v.v…

showversion#show version: – Kiểm tra phiên bản IOS của Router

 • Kiếm tra kích thước RAM vs NVRAM
 • Kiếm tra giá trị thanh ghi [ Config-register]

showstandbybrief#show standby brief: Kiếm tra thông tin HSRP như: Router Active/Standby, Virtual-IP,…

showspanningtree#show spanning-tree summary: – Kiểm tra các tính năng như: Portfast, BPDU Guard, BPDU Filter và trạng thái port.

showspanningtreevlan

#show spanning-tree vlan…: Kiểm tra thông số Spanning-tree như: Root Bridge, Trạng thái port, Port-cost, Port-role, Port-State, v.v…

showrun#show run: – Kiểm tra cấu hình trên Router hiện đang được lưu tạm tại RAM

 • Thường được dùng nhiều để kiểm tra chi tiết các cấu hình như:
  • Enable Password
  • IP Address
  • Stactic/ Dynamic Routing
  • NAT
  • Telnet
  • v.

 

show ipv6#show ipv6 int brief: kiểm tra thông tin cổng mạng caais hình Ipv6

 

show ipv6route#show ipv6 route: kiểm tra bảng định tuyến của Ipv6

show ipv6protocol#show ipv6 protocols: kiểm tra các giao thức định tuyến chạy Ipv6 đã cấu hình trên Router/Switch

 

showport security#show port-security interface (tên int): kiếm tra xem int nào đã được cấu hình Port-SEC và trạng thái hiện tại

 

showiproute#show ip route: Kiểm tra bảng định tuyến của Router

 

showipprotocol

#show ip protocols: Kiểm tra toàn bộ thông tin các giao thức định tuyến đã được cấu hình trên Router/Switch

 

showipospfdatabase#show ip ospf database (detail): kiểm tra thông tin tất cả các loại LSA trong OSPF

 

showipnattranslations#show ip nat translations: Kiểm tra thông tin bảng NAT của Router.

 

showipintbrief#show ip int brief:- Kiểm tra tên các cổng mạng trên Router/Switch

 • Kiểm tra trạng thái SHUTDOWN / NO SHUTDOWN
 • Kiểm tra IP ADDRESS tương ứng, cách thức có được IP.

showipeigrpneighbor#show ip EIGRP neighbor: kiểm tra thông tin Neighbor trong giao thức EIGRP

 

showipeigrptopology#show ip eigrp topology ( all-link): Kiểm tra thông tin tất cả đường đi đến cùng đích đến trong giao thức EIGRP

 

showipdhcppool#show ip dhcp pool: Kiểm tra các pool đã tạo trên DHCP Server

 

show ip dhcp binding#show ip dhcp binding: Kiểm tra các host đã được gán IP kèm Mac Address

 

show interface#show interface:- Kiểm tra chi tiết thông tin các cổng mạng của Router/ Switch.

 • Các thông tin có thể kiểm tra:
  • Bandwidth/ Delay/ Speed
  • Mac Address / IP Address
  • Các thông tin QoS khác.

show etherchannel summary#show etherchannel summary: Kiểm tra trạng thái etherchannel, protocol và interface trong PO

 

show clock#show clock: Kiểm tra thời gian trên Router/Switch

 

show cdp neighbor#show cdp neighbor: Kiểm tra thông tin các thiết bị mạng khác đang kết nối với Router/Switch thông qua các cổng mạng nào.

 

show access list#show access-list: Kiểm tra các access-list đã tạo trên Router/Switch

 

show arp#show arp: Kiểm tra bảng ARP của Router/Switch

 

[Mua Ngay] Giáo trình khóa học Quản trị mạng Cisco CCNA - Athena