Hotline: 094.320.0088

Thông báo lịch thi và kiểm tra tháng 02-2019

Trung tâm đào tạo quản trị mạng và an ninh mạng Athena thông báo lịch thi kết thúc môn và kiểm tra tháng 02 – 2019 .

Kỳ thi được tổ chức vào ngày 22-02-2019, với 2 ca thi :

  • Ca thi 1 : Vào lúc 15h – 17h
  • Ca thi 2 : Vào lúc 18h – 20h

Các bạn học viên đăng ký và xem danh sách thi tại văn phòng Athena .
Đối với các bạn học viên thi lại, liên hệ với văn phòng Athena trước ngày 22-02-2019 để được bổ sung vào danh sách thi kết thúc môn .

lichthi