Hotline: 094.320.0088

KALI LINUX CHÍNH THỨC PHÁT HÀNH PHIÊN BẢN ĐẦU TIÊN NĂM 2021

KALI LINUX CHÍNH THỨC PHÁT HÀNH PHIÊN BẢN ĐẦU TIÊN NĂM 2021

Kali Linux đã kết thúc vào năm ngoái với phiên bản 2020.4 . Nhà sản xuất Offensive Security hiện đã công bố phiên bản mới, Kali Linux 2021.1, là bản phát hành đầu tiên trong năm nay.

Kali Linux

Kali Linux 2021.1 chính thức được phát hành

Phiên bản mới nhất 2021.1 đi kèm với các cải tiến đối với các tính năng hiện có, công cụ hack mới và thay đổi core packages mới nhất.

Các tính năng mới trong Kali Linux 2021.1

Bắt đầu với các thành phần core, Kali Linux 2021.1 đã nâng cấp nhân Linux lên phiên bản hỗ trợ Linux Kernel 5.10 LTS mới nhất và Desktop Xfce 4.16 và KDE Plasma 5.20.

Một trong những tính năng nổi bật của Kali Linux 2021.1 là việc bổ sung gói command-not-found theo mặc định.

Không cài đặt command-not-found

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ gitleaks

gitleaks: command not found

 

Có cài đặt command-not-found

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ gitleaks
Command 'gitleaks' not found, but can be installed with:
sudo apt install gitleaks


┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ gitleakss

Command 'gitleakss' not found, did you mean:
 command 'gitleaks' from deb gitleaks
Try: sudo apt install <deb name>


┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ badcmd

badcmd: command not found

 

command-not-found

Tính năng Command-not-found mới trên Kali Linux 2021.1

Như bạn có thể biết, trong phiên bản trước 2020.4, Kali Linux đã hợp tác với tác giả công cụ CrackMapExec (CME) byt3bl33d3r.

Để mở rộng hơn nữa quan hệ đối tác và hỗ trợ với nhiều công cụ Hack hơn, Kali hiện đang hợp tác với BC Security để có quyền truy cập độc quyền vào “Empire” (powershell-empire) và “StarKiller” và Joohoi cho công cụ Fuzz Faster U Fool (ffuf).

 

Như thường lệ, phiên bản Kali Linux 2021 mới nhất cũng đã bổ sung thêm nhiều công cụ mới, chẳng hạn như Airgeddon, Arjun, Chisel, GitLeaks, DumpsterDiver và HTTProbe.

 • Trong số các nội dung được cập nhật quan trọng khác, đây là những gì Kali Linux 2021.1 đã tích hợp:
 • Tương thích với các công cụ terminal ( mate-terminal, terminator, tmux, konsole, và tilix).
 • Đã nâng cấp công cụ BusyBoxvà Rucky lên phiên bản 1.32.0 và 2.1.
 • Ảnh khởi động mới cho Kali NetHunter.
 • Hỗ trợ Kali ARM trên Parallels của Apple Silicon và card wifi của Raspberry Pi 400.

Các bộ công cụ mới được xuất xưởng trong bản phát hành Kali Linux 2021.1:

 

Các công cụ mới trên Kali Linux 2021.1

Các công cụ mới trên Kali Linux 2021.1

 • Airgeddon – Kiểm tra mạng không dây
 • AltDNS – Tạo các hoán vị, thay đổi và đột biến của các tên miền phụ và sau đó giải quyết chúng
 • Arjun – bộ khám phá tham số HTTP
 • Chisel – tạo một đường hầm TCP / UDP nhanh qua HTTP
 • DNSGen – Tạo tổ hợp tên miền từ đầu vào được cung cấp
 • DumpsterDiver – Tìm kiếm các bí mật trong nhiều loại tệp khác nhau
 • GetAllUrls – Tìm nạp các URL đã biết từ Open Threat Exchange, Wayback Machine và Common Crawl của AlienVault
 • GitLeaks – Tìm kiếm lịch sử của kho lưu trữ Git để biết bí mật và chìa khóa
 • HTTProbe – Lấy danh sách các miền và thăm dò các máy chủ HTTP và HTTPS đang hoạt động
 • MassDNS – Trình phân giải gốc DNS hiệu suất cao để tra cứu và do thám hàng loạt
 • PSKracker – Bộ công cụ WPA / WPS để tạo các khóa / chân mặc định
 • WordlistRaider – Chuẩn bị danh sách từ hiện có

Cách Download hoặc nâng cấp lên Kali 2021.1?

Nếu bạn muốn sử dụng tất cả các tính năng nêu trên, bạn có thể Download Kali 2021.1 mới nhất từ website của hãng tại đây.

Hoặc, nếu bạn đang sử dụng Kali Linux bản cũ, bạn có thể dễ dàng nâng cấp Kali Linux của mình lên phiên bản v2021.1 mới nhất bằng cách chạy các lệnh:

 

echo "deb http://http.kali.org/kali kali-rolling main non-free contrib" | sudo tee /etc/apt/sources.list

sudo apt update && sudo apt -y full-upgrade
[ -f /var/run/reboot-required ] && sudo reboot -f

Lưu ý: User và Password mặc định của Kali Linux 2020 – 2021 là

 • user: kali
 • password: kali

 

https://youtu.be/AUyqdzEZXeg
Hướng dẫn cài đặt Kali Linux 2021.1

Các chương trình đào tạo của Athena được cập các công cụ mới nhất từ các distro linux chuyên về bảo mật